Stát má platit za exředitele Homolky hypotéku 50 tisíc, obstavil mu totiž majetek

Když stát v minulosti obstavil exřediteli Nemocnice Na Homolce Vladimíru Dbalému kvůli podezření z korupce celý majetek, musí za něj nyní také splácet obstavený byt. Rozhodl o tom odvolací soud, informoval s odkazem na soudní usnesení Zpravodajský web Českého rozhlasu. „Správce je povinen právně jednat za účelem zabránění snížení hodnoty nebo zmenšení zajištěného majetku,“ stojí v usnesení.

Vladimírovi Dbalému a jeho manželce hrozilo, že přijdou o byt, který jim zabavila policie. Nezvládali ho totiž splácet. 

Exředitel Nemocnice Na Homolce se bránil, že kvůli obstavení celého majetku nemůže svým závazkům dostát. A že by za něj měl více než padesátitisícovou měsíční splátku posílat Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, který jeho majetek spravuje. A u odvolacího soudu uspěl. 

Soud: Stát nemá jen práva, ale i povinnosti

„V případě zajištění celého majetku obviněného je tento, stejně jako jeho manželka, je-li majetek součástí společného jmění manželů, vyloučen ze všech právních úkonů majetku se týkajících a oprávnění k těmto úkonům náleží určenému správci. Nelze akceptovat názor, že zajištěna jsou pouze aktiva a pasiv se uvedený režim netýká,“ připomněl web ČRo klíčovou pasáž osmistránkového usnesení.

Jinými slovy platí, že Dbalý s manželkou těžko mohou splácet půjčku na byt, když lékaři policie zajistila celý majetek, uvedl Zpravodajský web Českého rozhlasu. Tato povinnost podle soudu přechází na Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, jenž se musí postarat, aby hodnota obstaveného majetku neklesala.

„Je zřejmé, že nesplácením úvěru dochází ke zmenšování zajištěného majetku, protože narůstá nemalé příslušenství, případně, jako je tomu v tomto případě, by ze zajištěného majetku byl odčerpán byt představující značnou majetkovou hodnotu. Takový vývoj je jistě v rozporu s účelem správy majetku,“ dodává soudkyně městského soudu Naděžda Javůrková.

Vydáno pod