Spor o rekonstrukci nádraží: Grandi Stazioni musí podle soudu upřesnit důkazy

Obvodní soud pro Prahu 1 začal projednávat další žalobu italské společnosti Grandi Stazioni kvůli rekonstrukci pražského hlavního nádraží. Tato část sporu se týká náhrady 776 milionů korun, které Grandi Stazioni do oprav investovala. Z této sumy však SŽDC loni vyplatila 565 milionů korun jako uznatelné náklady. Podle soudu teď musí Italové upřesnit a lépe označit důkazy, na základě kterých požadují zhruba 210 milionů korun.

Firma má na vysvětlení sporných věcí 40 dní. Soudkyně Lenka Vávrová v pátek upozorňovala, že pokud firma spis nedoplní, může být její žaloba zamítnuta.

„Grandi Stazioni bude muset doplnit skutková tvrzení, jak k jednotlivým částkám dospěla,“ uvedla soudkyně. Firma také bude muset doplnit důkazy podporující její tvrzení a označit je ve spise. Podle SŽDC jsou nároky Grandi Stazioni neoprávněné – firma prý dostala zaplaceny všechny faktury, které vystavil zhotovitel stavby.

Soud začal řešit další žalobu kvůli rekonstrukci Hlavního nádraží (zdroj: ČT24)

Italové podali celkem čtyři žaloby

Grandi Stazioni měla mít na základě smlouvy z roku 2003 hlavní nádraží pronajaté na 30 let, pokud by do loňského 16. října zvládla zrekonstruovat celý objekt. To se jí ale nepodařilo a SŽDC následně odmítla pronájem prodloužit. Krok správy železnic vyvolal soudní spory a přerušil rekonstrukci.

V minulém týdnu soud nepravomocně rozhodl, že historická Fantova budova patří SŽDC, která loni objekt koupila od Českých drah (ČD). Grandi Stazioni v žalobě napadla platnost smlouvy o převodu nádraží a domáhala se určení, zda budova je majetkem SŽDC, nebo zda stále patří původnímu majiteli, tedy ČD.

Podobnou žalobu italská firma podala také v souvislosti s převodem nové odbavovací haly na správu železnic.

Poslední žalobou se firma domáhá zhruba 1,26 miliardy korun za ušlý zisk z dalšího pronájmu nádražních prostor. Žaloba směřuje na České dráhy, Správu železniční dopravní cesty (SŽDC) a ministerstvo financí. Italská firma by totiž v případě splnění podmínek získala právo na pronájem nádražních prostor na dalších 30 let. České dráhy ani SŽDC však vznášené nároky neuznávají. Tuto žalobu zatím soudy nezačaly projednávat.