Soud zrušil návrh trasy Pražského okruhu přes Běchovice

Brno/Praha – Nejvyšší správní soud vyhověl námitkám obyvatel Běchovic a zrušil návrh trasy Pražského okruhu mezi Běchovicemi a dálnicí D1 a v úseku Březiněves – Horní Počernice, který je součástí zásad územního rozvoje Prahy. Hlavní město prý nerespektovalo stanoviska ministerstva životního prostředí a neposoudilo možné varianty vedení okruhu kvůli vlivům na životní prostředí. Rozsudek soudu ale trasu nezmění, ta zůstává v současném územním plánu.

Podle Útvaru rozvoje hlavního města Prahy znamená verdikt soudu hlavně to, že Praha zatím nemůže schválit nový územní plán, který se v současnosti připravuje. I v novém plánu se ale počítá se stejnou trasou Pražského okruhu. Výstavbu by ovšem mohl zcela zrušit verdikt ministerstva pro místní rozvoj, které má na stole odvolání obyvatel Běchovic proti vydanému územnímu rozhodnutí. 

Návrh na zrušení zásad územního rozvoje podalo k Nejvyššímu správnímu soudu sdružení Zdravé životní prostředí Praha-Běchovice a také tři obyvatelé Prahy. Soud sice žalobu občanského sdružení zamítl, protože prý žalobu tohoto typu nemůže podávat, žaloby dalších tří stěžovatelů byly nicméně obsahově stejné. „Bylo to hlavně z toho důvodu, že provedené vyhodnocení vlivů zásad, zejména na životní prostředí, neproběhlo v souladu s právními předpisy,“ vysvětlil důvody verdiktu mluvčí NSS František Emmert. „Především nebylo respektováno stanovisko a požadavky ministerstva životního prostředí, nedošlo k posouzení jednotlivých variant vedení okruhu. Jedna z hlavních výhrad byla, že provedené vyhodnocení proběhlo bez ohledu na jeho bližší lokalizaci,“ dodal.   

Občané Běchovic, kteří vypovídali před soudem, se obávali toho, že Pražský okruh s mimoúrovňovými křižovatkami v trase plánované magistrátem by výrazně zhoršil jejich životní podmínky. Lidé měli strach z překračování hlukových limitů a vysoké prašnosti, jejich argumentaci dal soud za pravdu. Ředitelství silnic a dálnic prý ale námitkám obyvatel Běchovic vyhoví. Částečně totiž přepracovalo projekt, takže se o jedno patro sníží mimoúrovňová křižovatka a domy v okolí okruhu budou chráněny protihlukovou stěnou.

Vydáno pod