Senát schválil novelu živnostenského zákona i přesčasy zdravotníků

Praha - Senátoři dnes schválili novelu živnostenského zákona a zákoníku práce. Zdravotníci tak budou moci pracovat přesčas až 16 hodin týdně. Schválena byla také novela trestního řádu. Policie tak bude moci při odhalování korupce používat zvláštní agenty. Další částí programu  byla volba člena rady Ústavu pro studium totalitních režimů. Jednalo se i o návrhu na změnu místního referenda. Senátoři také schválili novelu zákona o povinném ručení. Zákon o ekologické újmě, který by měl rozšířit okruh provinění, na které se bude vztahovat sankce 5 milionů korun, vrátili senátoři zpět do Poslanecké sněmovny.

Novým členem Rady Ústavu pro studium totalitních režimů se stal bývalý lidovecký senátor Jan Zahradníček. Při hlasování v Senátu získal více hlasů než Helena Klímová. Senátoři dnes vybírali člena rady na základě nominací od odbojářských spolků nebo sdružení a institucí, které se zabývají historií, vzděláváním a lidskými právy. Zahradníčka nominovala Společnost F. X. Šaldy, Klímovou Židovské muzeum. Rada je nyní šestičlenná. Chybějící hlas získá po volbě nástupce bývalého ministra životního prostředí Ivana Dejmala, který počátkem února zemřel.

Většina senátorů se postavila proti vládnímu návrhu, aby rozhodnutí přijatá v referendech platila již při účasti 35 procent voličů, a vrátila ho Poslanecké sněmovně. Pro platnost výsledků místního referenda tak bude možná nadále třeba, aby se ho účastnila nadpoloviční většina voličů.

Živnostenské oprávnění nebude potřeba na každou živnost, novela zákona umožňuje jen jeden výpis z rejstříku. U některých živností odpadne například prokazování nejméně tříleté praxe.

Novela zákoníku práce umožní zdravotníkům až 16 hodin přesčasů týdně. Proti současnému stavu by se tak délka přesčasů prodloužila o dvojnásobek. Čtyřicetihodinový pracovní týden zůstane zachován.

Stát bude moci použít až 34 miliard korun na spolufinancování projektů z operačního programu Doprava. Senátoři dnes schválili potřebný úvěr od Evropské investiční banky.

Policie bude moci při odhalování korupce používat zvláštní agenty. Počítá s tím vládní novela trestního řádu, kterou dnes schválil Senát. Dosud mohla policie agenta nasadit pouze v případech nejzávažnějších
trestných činů na základě mezinárodní smlouvy.

Do nového zákona o předcházení ekologické újmě zapracoval Senát několik změn a vrátil ho tak Poslanecké sněmovně k novému projednání. Povinnost zajistit zaplacení nápravy ekologické újmy mají mít i státní, nikoli jen soukromé firmy. Řízení o preventivních nebo nápravných opatření by také mohli vyvolat ti, kterých by se ekologická újma přímo týkala, ne tedy jakákoli nestátní neziskové organizace.

Novela zákona o povinném ručení počítá s tvrdším postupem proti majitelům nepojištěných aut. Vlastníci nebo provozovatelé takových aut by měli přispívat do garančního fondu. Řidiči by také měli mít větší ochranu proti odpovědnosti za vysoké škody při dopravních nehodách. Zvyšuje se i limit pro škody na věci nebo ušlém zisku ze současných 18 milionů na 35 milionů korun.

Vydáno pod