Samostatná třída pro romské děti se nakonec neotevře

Valašské Meziříčí - Základní škola Masarykova ve Valašském Meziříčí nakonec v září otevře jen jednu první třídu, kde budou i romské děti. Po dnešním společném jednání to uvedl ředitel školy Oto Medek, náměstkyně ministryně školství Klára Laurenčíková a náměstek ministra pro lidská práva Czeslaw Walek. Původně chtěla škola vytvořit třídy dvě. Jedna měla být pouze pro romské děti. Snesla se na ni ale vlna kritiky. Ředitel školy Oto Medek se ale obává, že neromské děti začnou rodiče posílat na jiné školy.

Podle ředitele odstartoval celý rozruch únik informací: „Byla to pracovní verze. Nemůžu vysvětlovat, že chci vytvořit třídu pro děti ze sociálně znevýhodněného prostředí. To by mě těžko někdo pochopil. Nebyl v tom žádný špatný úmysl.“ Zástupci ministerstev dnes vedení školy slíbili, že pomohou s integrací romských dětí do společnosti i při realizaci různých podpůrných programů.

Radnice se původně po konzultaci s vedením školy, rodiči a odborníky rozhodla pro experiment, který by podle ní romským dětem umožnil rychlejší osvojení školních návyků. Projekt měl zamezit tomu, aby romské děti později skončily ve speciálních školách. Většina romských dětí totiž nechodí do mateřských škol, kde by si mohly návyky osvojit.

Do první třídy nastoupí 17 žáků, z toho deset romských

Školu nyní navštěvuje přibližně 40 romských dětí. Laurenčíková upozornila, že ministerstvo se škole pokusí zajistit školního psychologa nebo speciálního pedagoga: „.. jde o školu, která se snaží jít cestou integrace… V dobrém úmyslu se dostala k poměrně nešťastnému řešení.“

Škola si od ministerstva vyslechla i pochvalu za spolupráci s neziskovými organizacemi zaměřenými na romskou komunitu. Organizace například zřizuje komunitní centrum, funguje zde doučování nebo asistent pedagoga. Do budoucna možná při základní škole vznikne i mateřská škola. Začleňování romských dětí je podle vedení radnice i školy úspěšné. Do speciální školy se letos ve městě zapsalo jediné romské dítě. V minulosti tam skončila většina z nich.

Děti ze Základní školy Masarykova ve Valašském Meziříčí na Vsetínsku.
Zdroj: ČT24, ČT24
Vydáno pod