Rittig narazil u Ústavního soudu. Vadí mu video, kde o něm mluví protikorupční fond

Ústavní soud odmítl stížnost Ivo Rittiga proti usnesení Městského soudu v Praze, který mu nedovolil rozšířit jeho žalobu na Nadační fond proti korupci. Rittig chtěl, aby se fond zdržel zveřejňování záznamu z tiskové konference z února roku 2012, v níž fond poukázal na zapojení Ivo Rittiga v kauze předražených jízdenek pražského dopravního podniku.

Kauzu předražených jízdenek pražského dopravního podniku zveřejnil fond na tiskové konferenci 6. prosince 2011. Poukázal na skutečnost, že je Ivo Rittig pravděpodobně konečným příjemcem částky sedmnáct haléřů za jízdenku, což činilo bezmála sedm milionů korun ročně. Tato skutečnost byla podpořena dokumenty, kterými nadační fond disponoval a předal je orgánům činným v trestním řízení.

Ivo Rittig na jednání u Městského soudu v Praze původně navrhl, aby protikorupční fond odstranil záznam z tiskové konference ze dne 15. 2. 2012 na serveru YouTube, čemuž Městský soud v Praze vyhověl. Následně ale došlo ke změně umístění záznamu. Rittig se opětovně domáhal změny žaloby a znovu chtěl záznam odstranit.

Tomuto požadavku už ale soud nevyhověl. V odůvodnění uvedl, že vzhledem k neomezeným možnostem přesouvání on-line obsahu může stejně tak docházet k neomezenému počtu změn žalobního návrhu. To podle soudu nekoresponduje se zásadou hospodárnosti a rychlosti řízení.

Odvolací soud poté rozsudek zrušil. Věc se vrátila na Městský soud v Praze k dalšímu řízení. Ani v tomto ale Rittig s rozšířením své žaloby neuspěl, obrátil se proto se stížností k Ústavnímu soudu. Ten stížnost jako zjevně neopodstatněnou odmítl. Podle zdůvodnění soudu nedošlo k porušení základních práv a svobod, když Městský soud v Praze nedovolil rozšíření žaloby. Podle Ústavního soudu se Rittig může se svým návrhem obrátit na soud v nové samostatné žalobě.

Rittig chce také odškodnění za údajně nepravdivé tvrzení fondu

Rittig chce odškodnění za údajně nepravdivé tvrzení fondu v tiskové zprávě z prosince 2011, že je spojený s kauzou jízdenek dopravního podniku. Jednání fondu ho prý poškodilo v osobních i obchodních vztazích. Pražský městský soud v lednu žalobu odročil a soudce zvažuje, že s dalším jednáním počká na vývoj v případu předražených jízdenek.

V řízení vedeném Městským soudem v Praze se také Rittig domáhal, aby Nadační fond proti korupci odstranil z internetové prezentace materiály týkající se jeho osoby, včetně odkazu na zvukově obrazový záznam z tiskové konference ze dne 15. 2. 2012, který byl dostupný na serveru YouTube. Žaloba byla následně opakovaně doplňována a upřesňována.