Řidiči nevnímají dopravní značky – a ani neznají

UDÁLOSTI: V džungli dopravních značek se řidiči nevyznají (zdroj: ČT24)

Dopravní značky by sice měly být pro řidiče hlavním vodítkem jak jezdit, silniční každodennost je ale docela jiná. Řidiči některé značky vůbec nevnímají, jindy si zase neuvědomí, když je silničáři odstraní a pravidla pro jízdu se tak změní. Často to zdržuje dopravu, ale především je to nebezpečné. Policisté o časté „jízdě po paměti“ dobře vědí, na nevšímavost řidičů však reagují hlavně vybíráním pokut.

Výzkumy ukazují, že řidiči si zhruba desetiny dopravních značek vůbec nevšimnou a 70 procentům z těch, které lemují silnice, nepřisuzují větší význam. Navíc některým značkám nerozumí.

Podle Igora Siroty z Ústředního automotoklubu se vnímání značek liší podle jejich skupin. „Jsou zvyklí a poměrně rychle reagují na zákazové a příkazové značky,“ shrnul. Je tedy pravděpodobnější, že si řidiči všimnou a zareagují na značku upravující nejvyšší povolenou rychlost, než na značku silnice pro motorová vozidla.

Nové prvky mezi dopravními značkami od ledna 2016
Zdroj: ČT24/MD ČR

Ostatně vyznačení silnice pro motorová vozidla má – stejně jako značka dálnice – více možných významů. Ty se navíc letos změnily. Obě značky upravují mimo jiné nejvyšší povolenou rychlost, která je v obci 80 km/h, zatímco mimo obec v případě dálnice 130 km/h, u silnice pro motorová vozidla je to nyní složitější. Pokud má oddělené jízdní pásy, platí 110 km/h (bez nich pouze 90), místní úpravou však lze limit zvýšit až na 130 km/h.

Jak ale ukázala i anketa České televize, řidiči vesměs nevědí, co se za značkou IZ2a vlastně skrývá. Důsledkem je i více než 60 tisíc pokut, které řidiči každoročně dostávají na Pražském okruhu.

Vytváření nových dopravních značek nebo změny stávajících není podle dopravních expertů správné. „Je představa, že každá nová značka zvýší bezpečnost provozu. Většinou to ale takhle nedopadá, řidiči je buď neznají, nebo jim nevěnují pozornost,“ shrnula dopravní psycholožka Veronika Kurečková.

Situace, kdy silnici lemuje pověstný prales značek, potom vede řidiče k tomu, že značky filtrují a vykládají si pravidla velmi volně. Jak ostatně ukazují i videa z projektu iReportér, často jim potom nebrání v předjíždění ani plná čára, ani přijíždějící vozidla v protisměru. 

Vydáno pod