Ransdorf: Jako se Masaryk zastal Hilsnera, zastávám se Huňka

Miloslav Ransdorf v Událostech, komentářích: Nespáchal jsem žádný trestný čin (zdroj: ČT24)

Europoslanec Miloslav Ransdorf (KSČM) požádal frakci Evropského parlamentu Evropskou sjednocenou levici – Severskou zelenou levici (GUE/NGL) o dočasné pozastavení svého členství. S evropskou levicovou frakcí nechce být Ransdorf spojován, dokud se nevysvětlí okolnosti jeho zadržení ve švýcarské bance. Obvinění z falšování dokumentů ale důrazně odmítá a také hájí v minulosti odsouzeného Vladimíra Huňka, kterého v bance zastupoval. Tentokrát podle europoslance o žádnou nepravost nešlo.

Švýcarská policie již sdělila Miloslavu Ransdorfovi obvinění z falšování dokladů. Oznámil to sám Ransdorf, který současně zpochybnil, že se ho mohl dopustit. Znovu uvedl, že doklady, které chtěl předložit bance v Curychu, dostal bezprostředně před příchodem. „To jsem technicky – ani kdybych to uměl – nemohl udělat,“ řekl k obvinění z padělání.

V Událostech, komentářích europoslanec zopakoval, že přišel do Curyšské kantonální banky jako prostředník, aby zprostředkoval kontakt mezi ní a jejím klientem. „Prakticky od dědictví v roce 2006 nebyla žádná komunikace, banka nereagovala,“ řekl Miloslav Ransdorf.

Ransdorf je přesvědčen, že je Huněk v právu

Otazník se vznáší nad rolí Vladimíra Huňka, jehož Ransdorf v bance reprezentoval  a který byl v minulosti odsouzen za podvody. Huněk sliboval lidem peníze, když mu pomůžou získat dědictví po příbuzné ve Švýcarsku. Sám však v rozhovoru, který poskytl Mladé frontě Dnes, odmítl, že by padělal dokumenty, které do curyšské banky přinesl Miloslav Ransdorf. Řekl, že za svoji minulost si trest již „odpykal, ale teď chce žít normální život“.

Stejně smýšlí i Miloslav Ransdorf, jenž pro svoji záštitu nad Vladimírem Huňkem nalezl i paralelu: „Já bych tuto věc srovnal s tím, jak kdysi vystupoval Masaryk ve prospěch Hilsnera. (….) Hilsner byl obviněn z rituální vraždy v Polné a média tehdy zuřila stejně proti němu jako teď vůči Huňkovi. Musím říci jedno: Ačkoli to nebyl žádný světlonoš, v této věci byl nevinen. Masarykovi šlo o to, že v této konkrétní věci byl Hilsner nevinen. Tvrdím také, že v této konkrétní věci má pan Huněk pravdu.“

Po vysvětlení frakci si nechal Ransdorf pozastavit členství

O svém případu hovořil Miloslav Ransdorf také s kolegy z GUE-NGL, a to na mimořádném zasedání frakce, které proběhlo v rámci plenárního zasedání Evropského parlamentu ve Štrasburku. Požádal o pozastavení svého členství ve frakci do vysvětlení případu.

„Byro frakce akceptovalo mou pozici, to znamená, že pozastavuji aktivity, které jsou spojeny s politickou skupinou GUE/NGL do té doby, než se celá věc vyřeší. Čili je to dočasné pozastavení mých aktivit v GUE/NGL,“ uvedl Miloslav Ransdorf po jednání. Pozastavení členství podle něj znamená, že se například nebude připojovat k návrhům, které europoslanci z GUE/NGL podají. Europoslancem nicméně Ransdorf zůstává, ubezpečil, že bude plnit veškeré související povinnosti. „Nadále mohu dávat své pozměňovací návrhy, mohu rozvíjet své iniciativy,“ podotkl.

Dodal, že kolegům předal protokol podepsaný v Curychu a také tlumočil stanovisko vedení KSČM, které se za svého někdejšího místopředsedu postavilo. Na otázku, zda frakce vysvětlení přijala, uvedl, že „vycházejí z presumpce neviny“.

Vše začalo v Curychu

Miloslava Ransdorfa a další tři lidi zadržela švýcarská policie počátkem prosince. Podle europoslance banka dokumenty, které s dalšími třemi lidmi přinesl, nepřevzala. „Oni zavolali policii a nikoli v bance, ale na kriminální policii, kam jsme byli vylákáni proto, aby si kriminální policie mohla prostudovat dokumenty, které jim byly poskytnuty, nám bylo sděleno, že jsme obviněni a zatčeni,“ popsal.

Z vyjádření švýcarských a slovenských úřadů – neboť zbylí zadržení jsou Slováci – vyplynulo, že banka policisty přivolala, protože na dokumentech, které muži předložili, byly pozměněné údaje.

Ransdorf však tvrdí, že šlo o kopii dokumentu, jehož pravost si ověřil. „Uznal je za pravé i jeden český soud. To žádný novinář nepublikoval a nezjistil. Stejně jako to, že Erbschein čili doklad o dědictví byl doručen ministerstvem zahraničí ČR, stejně jako to, že na to existuje rozhodnutí soudu ve Winterthuru, které bylo ověřeno švýcarskými orgány,“ uvedl.