Protidrogová politika zpřísní distribuci alkoholu mladistvým

Praha - Snížit dostupnost alkoholu a tabáku pro děti do 15 let a začlenit legální drogy do protidrogové politiky. Také to patří mezi cíle protidrogového koordinátora Jindřicha Vobořila, který byl 29. 6. 2010 jmenován ředitelem sekce protidrogové politiky Úřadu vlády. Snížit chce i počty uživatelů pervitinu a marihuany. Zároveň Vobořil avizoval úsilí propojit všechny zainteresované složky do koordinovaného postupu, tedy nejen ministerstva a samosprávu, ale také policii a neziskové organizace. V oblasti protidrogové politiky také chybí podpora důležitých vědeckých výzkumů, které by mj. mohly přinést data o stavu užívání drog českou společností.

Snížit užívání alkoholu a tabáku zejména u dětí mladších 15 let chce Vobořil dosáhnout jejich začleněním do systému protidrogové politiky za „součinnosti prevence, léčby i represe“. „Je naprosto nezbytné zpřísnit legislativu a vymáhání zákona týkajícího se podávání a dostupnosti alkoholu u nezletilých,“ řekl. U dětí do 15 let, které mají zkušenost s otravou alkoholem, je výrazně vyšší riziko rozvoje závislosti, a to i na nelegálních látkách, dodal. Časté pití nadměrných dávek alkoholu udala ve studii ESPAD z roku 2006 téměř čtvrtina šestnáctiletých.

Národní protidrogový koordinátor Jindřich Vobořil:

„Mám takovou úvahu. Ve chvíli, kdy se ukáže, že nějaké zařízení, byť šlo i jen o jeho zaměstnance, podalo opakovaně alkohol mladšímu patnácti let, tak by mělo přijít o licenci.“

Ředitel Národní protidrogové centrály Jakub Frydrych zdůrazňuje, že všechny dotčené společenské instituce musejí být pozorné k užívání alkoholu dětmi do 15 let. „Nezletilý do 15 let pod vlivem alkoholu nemůže být jedno rodiči, orgánu sociálně právní ochrany dětí, učiteli, obecnímu policistovi, který ho potká na ulici, nemůže být jedno ani státnímu policistovi,“ zdůraznil Frydrych.

Mladí Češi a Češky jsou v Evropě na prvním místě ve spotřebě marihuany. Podle studie má více než 40 procent českých šestnáctiletých zkušenost s nelegální drogou, nejčastěji marihuanou. Přitom se v Česku neuskutečnila žádná cílená opatření vedoucí ke snížení intenzivního užívání konopí, uvedl nový koordinátor, který to chce změnit.

Vydáno pod