Priority školství v roce 2016: zlepšení postavení učitele a inkluze

„V roce 2016 mi půjde zejména o zlepšení podmínek učitelů,“ uvedla na tiskové konferenci k prioritám resortu ministryně školství Kateřina Valachová (ČSSD). Uvedla, že do regionálního školství míří od letošního roku o 4,5 miliardy korun více. Vyloučila možnost odkladu inkluzivních změn, který požadují některé kraje.

„Chceme pokračovat v tom, co jsme začali v roce 2015, a to je zlepšení materiálních a pracovních podmínek učitelů a nepedagogických pracovníků,“ uvedla ministryně. „Čelíme tomu, že jen zlomek absolventů učitelských oborů míří do našich škol,“ konstatovala.

Tito lidé jsou zároveň na trhu práce úspěšní a nelze proto očekávat, že by se v budoucnu chtěli zhostit povolání učitele. „Velmi často namítají, že školství pro ně nemá budoucnost, protože nevědí, jaká bude jejich kariéra a ohodnocení,“ řekla Valachová.

Nejsmutnější pro mě je, když slyším o skvělých učitelích a učitelkách, kteří v situaci, kdy se rozhodnou založit rodinu, opouští školství a už se do něj nevrací, protože je to pro ně ekonomicky neúnosné.
Kateřina Valachová
ministryně školství

Výše finančního ocenění učitelů podle ní přímo souvisí s kvalitou vzdělávání dětí. „Kdo s tím nesouhlasí, ten si lže do kapsy,“ vzkázala. Slíbila proto, že v prvním čtvrtletí roku bude vládou schválen třístupňový kariérní řád.

4,5 miliardy pro regionální školství navíc

Valachová připomněla, co se v loňském roce podařilo resortu prosadit – zmínila 2,5 miliardy korun na platové tarify, desítky milionů ročně díky snížení míry vyučovací povinnosti ředitelů mateřských a malotřídních základních škol nebo navýšení fondu kulturních a sociálních potřeb o 300 milionů.

Půl miliardy korun také ministerstvo poslalo do mzdové oblasti na výdaje spojené s nadstandardní péčí o děti, které ji potřebují. Sto padesát milionů zamíří prostřednictvím dotačního a rozvojového programu také k soukromým a církevním školám pro potřeby zdravotně postižených dětí.

„Co se týče rozvojového programu na asistenty pedagoga pro žáky sociálně znevýhodněné, tak navíc proti oné půlmiliardě, která samozřejmě míří na zkrácení přímé vyučovací povinnosti nebo právě na asistenci pedagoga, znovu od 1. ledna posíláme všem zřizovatelům 119 milionů korun,“ uvedla ministryně.

Meziročně tak ministerstvo podle šéfky resortu navýšilo finance pro potřeby učitelů a dětí celkem o 3,5 miliardy korun. Další miliarda směřuje na nárůst výkonu. „To znamená, že do regionálního školství od 1. ledna zamířilo 4,5 miliardy korun navíc,“ spočítala Valachová. „Tvrdím, že jsme udělali důrazný krok k tomu, aby se postavení učitelů i kvalitnější vzdělávání dětí stalo skutečností,“ dodala.

Tisková konference ministryně školství Kateřiny Valachové (ČSSD) (zdroj: ČT24)

Inkluzivní vyhláška má odpůrce

Ministryně Valachová dlouhodobě usiluje o zlepšení inkluzivního vzdělávání. To má zajistit vyhláška, která by měla začít platit od nového školního roku. Resort školství v důvodové zprávě odhadoval, že si novinky vyžádají ze státní pokladny navíc 410 milionů korun v září až prosinci 2016, miliardu v roce 2017 a 1,5 miliardy o rok později.

To však nekonvenuje ministerstvu financí, podle něhož takové požadavky nelze akceptovat. „Součástí navrhované vyhlášky musí být vyjádření, že případné finanční dopady budou zabezpečeny v rámci stanovených výdajových limitů kapitoly ministerstva školství,“ napsal ministr financí Andrej Babiš (ANO) Valachové v průvodním dopise. Oba ministři se nakonec shodli na dalších jednáních.

Resort školství připomíná, že na příslušné podpůrné opatření má žák se speciálními vzdělávacími potřebami nárok ze zákona. Novela by od letošního září měla ulehčit začlenění handicapovaných a různým způsobem znevýhodněných dětí do běžných škol a sjednotit podmínky pro ty, které se už nyní vzdělávají společně se zdravými vrstevníky.

K vyhlášce zaznívá řada připomínek i ze strany některých krajů, školských odborů a ze Svazu měst a obcí. Opakují se například obavy z nedostatečného počtu pracovníků školských poradenských zařízení i dalších specialistů, které je navíc obtížné sehnat. Navrhované lhůty na vydání doporučení a další úkony jsou prý vzhledem ke kapacitám poraden nereálné.

Vzdělání handicapovaných dětí mezi zdravými
Zdroj: ČT24, Jan Langer

Valachová: Odklad inkluze není možný

Ministryně ale požadavek krajů na odklad změn odmítá. „Přichází v období zápisů a jediné, co bychom tím odmítli, by byly finanční prostředky pro děti. Z hlediska nároků je zákon účinný. Ty nároky nejsou nové, existují odjakživa. Zákon neodkládám, stejně jako neschvaluji. Mám povinnost jej uvést do praxe,“ řekla ministryně.

Její náměstek Stanislav Štech dodal, že kapacita Pedagogicko-psychologických poraden a Speciálně pedagogických center se v souvislosti se startem nových pravidel pro společné vzdělávání navýší o deset procent. Jde asi o 150 lidí, především psychologů a speciálních pedagogů.

Školská poradenská zařízení budou mít v novém systému řadu povinností navíc, kupříkladu budou muset znovu vyšetřit současné žáky speciálních škol. Pracovníci poraden jsou podle Štecha o změnách, které přinese září 2016, dobře informováni. „Nejpozději do konce roku 2016 budou všichni proškoleni z hlediska jednotného diagnostického nástroje,“ doplnila jej Valachová.

Vydáno pod