Předseda Mensy: Je mýtus, že nadané děti nepotřebují speciální péči

Praha – Jak pečovat o mimořádně nadané děti? Radí se o tom experti na konferenci společnosti Talent a nadání. Zdůrazňují přitom, že pro dítě, které se v běžné škole může při výuce nudit, je podstatné nalézt vhodné prostředí – tak aby bylo šťastné a mohlo svůj talent řádně rozvíjet. Předseda české pobočky organizace Mensa ČR Tomáš Blumenstein upozornil, že například matematický talent je podobný jako sportovní nadání – není-li rozpoznán a rozvíjen, může zůstat nevyužit.

Tomáš Blumenstein: Není-li talent rozpoznán, může být ztracen navždy (zdroj: ČT24)

Mimořádně nadaných dětí s inteligenčním kvocientem nad 130 jsou podle Tomáše Blumensteina dvě procenta. Mohou dokázat velké věci, ale při špatné péči o ně hrozí promrhání jejich talentu či dokonce nešťastný konec. Dítě s mimořádným nadáním se totiž může ve škole nudit. „Jsou děti, které jsou relativně bezproblémové a zapojí se i v běžné třídě, a pak jsou děti, pro které je to trápení. Je by zajímaly třeba jenom šachy a ostatní předměty je tolik nezajímají,“ popsal Tomáš Blumenstein.

Vhodné je podle předsedy české Mensy posílat nadmíru nadané děti do speciálních tříd. „Jednou z největších bolestí je mýtus, že nadané dítě si i v běžné třídě pomůže, nepotřebuje nic speciálního, nepotřebuje nic navíc,“ poukázal. Podstatná je ale také řádná péče v rodině. Český šachový velmistr David Navara je přesvědčen, že právě takové se dostalo jemu: „Rodiče se nesnažili mě někam nasměrovat. Byl jsem vychováván v podnětné intelektuální atmosféře. Zajímal jsem se o to, jak a proč se věci ve světě dějí, rodiče mě v tom podporovali, vedli mě tak, podporovali mě v mých koníčcích, pokud byly alespoň trochu rozumné.“

Podle Tomáše Blumensteina je snadné talent promrhat. „Nadání je vrozený potenciál. Potřebujete použít nadání k tomu, abyste to formou vzdělání nebo dalšího rozvoje v rodině nebo dalších tréninků vycvičili k tomu, aby se to použilo. Je to stejné jako u sportu: Můžete se narodit s extrémním nadáním pro basketbal, s velkou výškou, a když vás rodiče nebo škola k tomu nevede, nikdy z vás basketbalista nebude,“ varoval. David Navara přitom upozornil, že rozvoj nadání je možný i nepřímo – tak jako u něj prostřednictvím šachu. „Šachy mohou zlepšit schopnost abstraktního uvažování, posílit logické schopnosti, což je vhodný doplněk k matematice, která je méně oblíbená. Šachy jsou přece jenom hra, takže děti k nim mohou mít lepší vztah,“ shrnul 31. nejlepší šachista světa (podle říjnového žebříčku FIDE) a absolvent logiky na filozofické fakultě.

Předseda Mensy ČR je však přesvědčen, že zdaleka ne každý mimořádně nadaný člověk se nutně musí dát na kariéru, která odpovídá jeho talentu. „Je otázka, co je ideální uplatnění. Znám spoustu nadaných lidí, kteří jsou spokojeni v neakademické pozici. Nedá se říci, že je potřeba, aby z toho dítěte byl vědec, ale aby bylo spokojené,“ uzavřel.

Vydáno pod