Podle valné většiny Čechů by se cizinci měli v Česku přizpůsobit

Praha - Podle valné většiny Čechů a Češek by se cizinci, kteří chtějí v ČR žít, měli přizpůsobit zdejším zvyklostem. Je o tom přesvědčeno 94 procent lidí. Podmínkou, aby člověka společnost přestala vnímat jako cizince, je pak hlavně zvládnutí češtiny a práce v Česku. Vyplývá to z výzkumu Centra pro výzkum veřejného mínění (CVVM). V první polovině března v něm odpovídalo 1 053 lidí nad 15 let. Postoj k cizincům se v posledních letech výrazně nemění.

Podle 58 procent dotázaných by se cizinci v Česku měli co nejvíc přizpůsobit českým zvyklostem. Víc než třetina lidí si myslí, že by se měli přizpůsobit aspoň částečně. Proti posledním dvěma letům tak mírně ubylo těch, kteří žádají maximální přizpůsobení českým podmínkám. Naopak mírně přibylo lidí, podle nichž by se lidé ze zahraničí měli přizpůsobit částečně. Nejstriktnější postoj Češi měli v roce 2008, kdy o co největším přizpůsobení mluvilo 68 procent oslovených. Pro částečné přizpůsobení tehdy bylo 27 procent lidí.

K úplnému přizpůsobení cizinců českým zvyklostem se kloní častěji lidé nad 60 let, osoby se špatnou životní úrovní či příznivci levice. Pravicově orientovaní lidé si mnohem častěji než ostatní naopak myslí, že cizinci by se měli přizpůsobit zdejším zvyklostem jen částečně. Vstřícnější k zachování původního životního stylu jsou podle CVVM také ti, kteří se s cizinci v Česku přátelí.

Tři pětiny lidí považují znalost češtiny za velmi důležitou

Hlavní podmínkou pro to, aby společnost člověka nevnímala jako cizince, je jeho znalost češtiny. Myslí si to 94 procent lidí. Tři pětiny dotázaných znalost českého jazyka považují dokonce za velmi důležitou. Další podmínkou pro přijetí okolím je mít v ČR práci. O ní se zmínilo 82 procent lidí. „Od roku 2009 k významnějším změnám nedochází. S velkým odstupem jsou jako nejdůležitější aspekty dlouhodobě vnímány ovládnutí českého jazyka a být v ČR zaměstnán,“ uvedli autoři.

Znalost české historie a kultury je podstatná podle 59 procent osob. Zhruba polovina lidí si myslí, že cizince okolí přestane tak brát, když žije v ČR aspoň deset let či když se zapojí do společenského života v bydlišti. Celkem 44 procent dotázaných míní, že cizincem přestane pro ostatní člověk být, když si vezme Čecha či Češku. Podle 37 procent lidí je důležité také to, aby měl světlou barvu pleti. Proti roku 2009 ubylo o šest procent těch, kteří bílou kůži považují za nedůležitou. Nyní je jich 58 procent.