Perličky ze sněmovny: Kalousek zjistil, co je ratink, a „odboural“ Parkanovou

Praha – Poslanecká sněmovna prošla v důsledku obstrukčního postupu sociálních demokratů svým druhým nočním jednáním. Na řadě poslanců byla již zjevná únava. Při svém vystoupení četl sociálně demokratický poslanec Pavel Ploc o „decifitu“ státního rozpočtu a hrozbě snížení ratingu. Slovo rating přečetl tak, jak se píše, což přinutilo ministra financí Miroslava Kalouska zareagovat přistoupením k řečnickému pultu a položením otázky směrem k poslanci Plocovi, zda by mu mohl pro lepší orientaci vysvětlit, co je to ten „ratink“.

Poté se přihlásil David Rath (ČSSD). Ten reagoval na dar Petra Gazdíka, který sociálním demokratům daroval bibli, aby měli co hodnotného ve sněmovně předčítat. Rath ocitoval pasáž z novozákonního Zjevení Janova, kde se hovoří o sestoupení kobylek na zem a jejich trýznění lidí po způsobu pozemských škorpionů. „Myslím, že tohle je věc, kterou koalice dělá velmi ráda…,“ dodal Rath.

Zhruba po půl hodině se Kalousek přihlásil o slovo znovu a pronesl: „Přihlásil jsem se proto, abych se Vám hluboce omluvil, pane poslanče Ploci. Já už jsem totiž pochopil, co je to ten ratink (s výslovností odkazující k příjmení Davida Ratha) a jakou má souvislost s těmi odpornými brouky, tak už mi to nemusíte vysvětlovat.“ Tím spustil salvu smíchu a předsedající Vlasta Parkanová pro samý smích nemohla chvíli pokračovat ve vedení jednání.

Slovní "palba" ve sněmovně (zdroj: ČT24)