Páťáci a deváťáci testovali plošné testování

Praha – Téměř 3 800 žáků 5. a 9. tříd dnes vyzkoušelo plošné testování, většina z nich testy, které dělali na školních počítačích, zvládla. Největší problémy měli žáci pátých ročníků v testu z angličtiny, kde zhruba třetina dětí udělala test na méně než 39 procent. Projekt odstartovala Česká školní inspekce, testy mají podle ministra školství Josefa Dobeše (VV) zvýšit úroveň vzdělávání. Ze 104 škol, které se pokusného testování zúčastnily, měla technické problémy jedna. S těmito výsledky přišla dvě hodiny po skončení testů Česká školní inspekce. Tříletý projekt, který má mnoho kritiků, přijde na 300 milionů.

Žáci pátých ročníků skládali testy z matematiky a angličtiny, deváťáci pak z češtiny. Děti vyplňovaly testy na počítači, odpovědi se pak posílaly k automatickému vyhodnocení a výsledky se žáci dozvěděli okamžitě. Například ze 779 žáků pátých tříd, kteří skládali test z matematiky, jich třetina uspěla na 80 až 100 procent, 27 procent dětí pak složilo test na 60 až 79 procent a 30 procent žáků pátých tříd napsalo test na 40 až 59 procent. Nejvíce dětí chybovalo v otázce na převádění a sčítání jednotek délky.

Podrobné výsledky měli inspektoři bezprostředně po skončení testů i v dalších předmětech. Například v angličtině pro 5. třídy dělaly děti nejvíce chyb v úlohách na porozumění textu, celkově jim ale dělala potíže zejména gramatika. Žáci devátých ročníků zase měli v testu z češtiny nejvíce chyb v úloze na určování větných členů. Z 925 žáků také jen 217 poznalo, že v ukázce z knihy Markéty Baňkové Straka v říši entropie se jedná o funkční styl umělecký.

Děti u počítače
Zdroj: ČT24

Inspektoři nicméně už před testováním upozorňovali na to, že výsledky nejsou vypovídající. Žáci totiž mají za sebou jen polovinu ročníku. Testování mělo prověřit technickou stránku, kde ze 104 škol hlásila závadu jen ZŠ Dany a Emila Zátopkových v Třinci. Podle slov inspektorky Martiny Ježkové tu došlo k přerušení připojení na internet, takže neproběhlo odeslání výsledků na servery. Testy tu ale regulérně proběhly v off-line režimu. Pokusné ověřování bude pokračovat ve středu testem z češtiny pro 5. třídy a matematikou a angličtinou pro 9. třídy.

„Školy nemají žádnou relevantní zpětnou vazbu, jak si škola stojí. Je to jeden z nástrojů, který může posunout kvalitu našeho vzdělávacího systému,“ řekl dnes novinářům náměstek ministra školství Ladislav Němec. Použité testy inspekce zveřejní, v budoucnu by měla vzniknout volně dostupná databáze úloh pro rodiče a žáky.

Projekt neslaví u veřejnosti bezbřehý úspěch

Projekt má celou řadu kritiků. Například spolek EDUin varoval, že testování povede jen k biflování požadovaných znalostí a na takzvané měkké dovednosti nebude brán zřetel. Problém by také mohl být v technickém vybavení škol, protože většina má staré počítače. Výzvu k bojkotování testů zatím podepsaly téměř 2 000 lidí.

Některé rodiče a učitele vyděsila ministrova myšlenka, že neúspěch v testech znemožní další studium na gymnáziích. Vedle podpisu pod peticemi také demonstrují, třeba v pondělí se sešli protestující i před ministerstvem. „V 5. třídě pochopitelně ještě dítě není dostatečně zralé, aby se jednou provždy rozhodlo o jeho dalším vzdělání,“ prohlásil pro ČT demonstrant Vítězslav Praks.