Papež bude během návštěvy Česka zřejmě mluvit o tématech z nové encykliky

Praha - Veřejná vystoupení papeže Benedikta XVI. v Česku budou zřejmě vycházet i z jeho nové encykliky, která se zabývá aktuálními světovými společenskými otázkami včetně kořenů hospodářské krize a globalizace. Uvedl to pražský arcibiskup a kardinál Miloslav Vlk při představení českého překladu nové encykliky nazvané Láska v pravdě.

Při úvahách o tom, o čem bude papež během své návštěvy hovořit, zmiňují encykliku i experti z diplomatických kruhů. Předpokládají rovněž, že se hlava katolické církve dotkne například i dvacátého výročí pádu komunismu v Evropě. Papež přijede koncem září. Jeho návštěva bude mít především pastorační charakter, během tří dnů má v plánu mimo jiné dvě velké veřejné mše - v Brně a Staré Boleslavi.   

Název nového dokumentu obsahuje dva základní pojmy - lásku a pravdu. Ty podle církve představují samotnou podstatu křesťanského zjevení, a stojí tedy u počátku sociálního učení církve. „Pro své těsné spojení s pravdou může být láska považována za skutečný výraz humanity a za prvek základní důležitosti v lidských vztazích, a to i v těch, které mají veřejnou povahu. Jen v pravdě láska zazáří a může být opravdově prožívána,“ stojí mimo jiné v dokumentu. 

Dar pro papeže: speciální růženec 

Papež dostane během návštěvy Česka unikátní růženec, který je vyroben ze zlata a českých granátů. Dar veřejnosti představili kardinál Vlk a olomoucký arcibiskup Jan Graubner. Roseta z růžence bude podkladem pro zvláštní sérii medailí. 

Růžencový kříž je volnou variací na křížky z moravských nálezů z doby cyrilometodějské a jsou na něm dva staroslověnské nápisy v hlaholici. Na přední straně je verš z prologu Janova evangelia A slovo tělem učiněno jest, na druhé straně je nápis Kristus vstal z mrtvých.