Otec po rozvodu vychovává, matka platí výživné. Alimenty naruby jsou čím dál častější

Přibývá otců dostávajících alimenty (zdroj: ČT24)

Přibývá mužů, kteří od svých bývalých partnerek pobírají alimenty na děti. Loni jich bylo téměř 7000, nejvíce za posledních pět let. Stále více mužů se stará o dítě a získává výživné od matek dítěte. V loňském roce přikázal soud nově dvěma a půl tisícům matek platit alimenty svým bývalým partnerům.

Podle údajů ministerstva spravedlnosti tak loni platilo alimenty téměř sedm tisíc žen. To je nejvíce za posledních pět let. V roce 2012 například platilo alimenty přes 5000 žen, tedy o čtvrtinu méně.

„Podle nás se jedná o velmi mírný pozitivní trend, kdy dochází k postupnému zrovnoprávnění rolí otce a matky, jak ve výchově, tak v oblasti finančního zabezpečení rodiny,“ řekl Josef Petr z Ligy otevřených mužů. Podle něj přibývající počet žen platících alimenty souvisí s tím, že soudy častěji svěřují dítě do péče otce.

Rozhodnutí o placení výživného (ženy červeně, muži modře)
Zdroj: ČT24/Ministerstvo spravedlnosti ČR

I mezi ženami se najdou neplatiči. Mluvčí okresního soudu Plzeň-jih Petra Sochůrková uvádí, že zhruba na deset mužů neplatících alimenty připadá jedna žena se stejným vroubkem.

To je sice výrazně méně než v případě mužů, podle Sochůrkové je však třeba brát v potaz celkový počet mužů platících alimenty, kterých bylo loni přes 33 tisíc. Tedy stále výrazně více než je tomu u žen. Neplatící ženy přitom často dle mluvčí pochází ze sociálně slabšího prostředí.

Předseda Unie otců Valentin Papazian uvádí, že podle statistik panuje diskriminace ve výši přiznaného výživného. „U muže je vyměřeno průměrně z částky 32 tisíc, u žen asi 13 tisíc. Liší se to u jednotlivé věkové kategorie, takže průměrné výživné u ženy je třeba 1000 korun a u muže skoro 2400.“

Vydáno pod