Ombudsman má výhrady k vyhošťování cizinců na pražském letišti

Praha - Veřejný ochránce práv má výhrady k postupu vyhošťování cizinců na pražském ruzyňském letišti. Některá nařízení o vyhoštění pokládá kvůli způsobu tlumočení dokonce za nezákonná. Kancelář ombudsmana to uvedla ve výroční zprávě za loňský rok, kterou obdržela sněmovna. Ochránce práv od loňského ledna na vyhošťování cizinců dohlíží.

Kancelář zjistila, že při řízení o vyhoštění cizince v řadě případů nepřekládají tlumočníci zapsaní v seznamu znalců a tlumočníků. V některých případech podle zprávy tlumočili dokonce sami policisté, což ombudsman pokládá za porušení některých zákonů. „V takových případech lze považovat celé řízení o vyhoštění za nezákonné,“ tvrdí.

Veřejný ochránce práv také upozornil na to, že o vyhoštění se často rozhoduje zjednodušenou formou - takzvanými příkazy na místě. Odůvodnění je v takových případech možné nahradit vlastnoručním podpisem cizince, že s uložením povinnosti souhlasí. Pro cizince to ale také znamená, že se proti rozhodnutí už nemůže odvolat a může být hned vyhoštěn. Ombudsman má „závažné pochybnosti“ o tom, zda jsou cizinci o těchto dopadech předem prokazatelně poučeni.

Policisté si navíc podle zprávy ochránce práv nevyžádali ve většině případů stanovisko ministerstva vnitra k vyhoštění. Stanovisko by mělo předejít tomu, že cizinec bude v domovské zemi například mučen a Česko jeho vyhoštěním poruší své mezinárodní závazky.

Za „velmi závažný“ pokládá ombudsman i stav, kdy cizinec vyhošťovaný na letišti nemá kontakt s právním zástupcem. Do prostor letiště nemají nemají přístup ani sdružení, která poskytují cizincům právní poradenství.

Dohled ochránce práv nad procesem vyhošťování cizinců zavedla novela cizineckého zákona, která platí od loňského ledna. Zaměstnanci kanceláře kontrolují zařízení pro pobyt cizinců a veškeré kroky vedoucí k vyhoštění lidí do třetích zemí, tedy například i způsob eskorty.