O duchovní služby má zájem až 20 procent vězňů

Praha - Představitelé vězeňské služby, Ekumenické rady církví a České biskupské konference dnes podepsali novou smlouvu o duchovních službách. Kromě působení kaplanů ve věznicích má nová smlouva dát i větší prostor církevním záležitostem. Jedná se především o zpovědní tajemství, která, stejně jako bohoslužby, mohla být dosud odposlouchávána justiční stráží. Nová smlouva to ale zakazuje a vězni tak budou mít s duchovními větší soukromí. Zájem o služby kaplanů a dobrovolníků se neustále zvyšuje.

„I když je v zákoně o církvích obsažena stať o zpovědním tajemství, v našich normách to nebylo. Teď duchovní mohou počítat s tím, že nebudou odposloucháváni,“ uvedl hlavní kaplan Vězeňské služby ČR Bohdan Pivoňka. Na službě se podílí deset církví, jejichž kaplani se vzájemně zastupují. Česká duchovní služba je i v tomto mezi evropskými raritou. Ne všichni ale mají o duchovní zájem.

V českých věznicích je zaměstnáno asi 32 kaplanů, kteří slouží ve 22 zařízeních. Podle Pivoňky je duchovních stále nedostatek: „Bylo by potřeba, aby na každé věznici nějaký kaplan byl.“ Jejich práci proto navíc doplňují dobrovolníci z duchovní vězeňské péče, kterých je kolem 200. Podle generálního ředitele Vězeňské služby ČR Luďka Kuly pomáhá duchovní služba hlavně v zátěžových situacích. Dnešního podpisu dohody o duchovní službě se zúčastnil také vrchní zemský rabín Karol Sidon. 

Nová kaple i vlastní kapela 

V Příbrami se o vězně stará kaplanka Vendula Kalusová: „Pečuju o dvě skupiny po 15 lidech a každy den, co tu jsem, provedu 2-3 pastorační rozhovory.“ Víra a nyní i nová kaple s vlastní kapelou pomáhají vězňům především psychicky.

Kaplani počátkem 90. let docházeli za odsouzenými jen jako dobrovolníci. Od roku 1998 se z nich stali zaměstnanci konkrétních věznic, které platí vězeňská služba. Každý však musí mít nejméně bakalářský stupeň teologického vzdělání. 

  

Vydáno pod