Novým arbitrem za Diag Human je Švýcar Baumann

Praha - Firma Diag Human jmenovala nového rozhodce do přezkumného senátu, který řeší mnohamiliardovou arbitráž firmy s Českou republikou. Stal se jím švýcarský právník Max Baumann. Baumann nahradil svého krajana Damiana Della Ca, který ze senátu odstoupil koncem března kvůli pochybám o nezaujatosti dalších rozhodců - předsedy Hospodářské komory ČR Petra Kužela a bývalého proděkana plzeňské právnické fakulty Milana Kindla.

Baumann působí na curyšské univerzitě jako profesor teorie práva, právní filozofie a soukromého práva. Podle Diag Human má mnohaleté zkušenosti nejen z akademické sféry, ale i z právní praxe. Je zakládajícím členem institutu Dialog Ethik, od roku 2004 zasedá v parlamentní komisi pro základní otázky nemocenského pojištění a od roku 2008 se účastní tvorby kantonální zdravotnické legislativy. Letos se stal členem univerzitního institutu pro podávání expertních právních stanovisek pro účely soudních řízení.

„Doufáme, že přítomnost této mezinárodní kapacity znemožní pokračování pokusů o manipulaci se spisem a dalších protiprávních kroků,“ uvedl v zaslaném písemném prohlášení předseda představenstva Diag Human Josef Šťáva. Ministerstvo zdravotnictví už dříve označilo odstoupení rozhodce Della Ca za další obstrukční krok v rozhodčím řízení. Pokud by Della Ca nerezignoval na svou funkci, mohlo být podle úřadu v arbitráži už rozhodnuto.

Rozhodce Kindla do senátu nominoval stát, Kužela jmenovaly soudy, a to údajně proto, že se obě strany sporu nedokázaly na třetím rozhodci samy shodnout. Diag Human dlouhodobě naznačuje, že oba tito rozhodci nejsou v arbitráži nezávislí. Kindl byl podezřelý mimo jiné z toho, že pracuje pro obě dvě strany.

Kauza Diag Human

Diag Human vede s Českem arbitráž kvůli zmařenému obchodu s krevní plazmou. Rozhodčí nález z roku 2008 určil, že stát má firmě zaplatit přes osm miliard korun a úroky. Obě strany sporu se proti němu odvolaly. Firma požadovala podle ministerstva 14 miliard korun, Česko nárok firmy odmítlo. Diag Human tvrdí, že odvolání státu je vadné, protože jej podalo ministerstvo zdravotnictví, a nikoliv k tomu určený Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových.

Vydáno pod