Nový olomoucký západní obchvat zatím městu příliš neulehčil

Olomouc - Západní obchvat Olomouce, který je v provozu od loňského listopadu, zatím dopravě v krajském městě příliš neulehčil. Podle sčítání z roku 2005 projíždělo vnitřním okruhem města v průměru 25.982 aut denně, v prvních čtyřech měsících roku jich bylo jen o 2614 méně. Radnice si proto nechá zpracovat studii, která by měla přispět k tomu, aby automobily mířící na Mohelnici od Brna a Ostravy a zpět využívaly obchvat ve větší míře, řekl dnes primátor Martin Novotný.

Výsledky sčítání, z nichž vyplývá také to, že podíl nákladní dopravy ve vnitřním kruhu klesl pouze zhruba o dvě procenta a v noci jím nadále projíždí více než 300 nákladních aut, se vedení města nelíbí. Představitelé radnice se proto dnes sešli se zástupci kraje, policie a Ředitelství silnic a dálnic, aby se dohodli na řešení situace.

„Od dopravních odborníků si necháme do měsíce zpracovat studii, která by nám měla odpovědět na otázky, jak co nejúčinněji snížit komfort průjezdu městem hlavně kamionům a jak řidiče co nejvíce motivovat k využívání obchvatu,“ uvedl primátor. Doplnil, že radnice využije při zpracování studie i zkušenosti, které mají s omezením vjezdu nákladních aut do města Otrokovice. Otrokovice v lednu zakázaly vjezd do města kamionům s hmotností nad 12 tun.

Olomoucký západní obchvat, jehož stavba si vyžádala více než jednu miliardu korun, zatím vede od mimoúrovňové křižovatky s rychlostní komunikací R46, kde navazuje na jižní obchvat Olomouce, ke kruhovému objezdu poblíž hypermarketu Globus. V budoucnu by tangenta měla končit dále za Globusem, na začátku rychlostní komunikace R35 ve směru na Mohelnici.

Projektanti museli stavbu obchvatu rozdělit na dvě části kvůli sporům s obcí Křelov, jejíž obyvatelé odmítali, aby silnice vedla u obce. O konečné podobě západní tangenty s vyústěním u Křelova se nyní v obci opět vedou spory.