Nové standardy ministerstva školství specifikují dobrého učitele

Praha - Nové standardy učitelské profese, které nechalo zpracovat ministerstvo školství, mají specifikovat, jak připravit učitele na pedagogických fakultách. Ředitelům škol standardy poslouží i při hodnocení a odměňování jejich podřízených.

Dokument shrnuje jaké dovednosti a schopnosti má mít dobrý pedagog. Stejně jako u jiných zaměstnání i standard učitelské profese je jakási norma. „To bylo naším cílem, vypreparovat těch několik oblastí, ve kterých je učitel nezastupitelný jako profesionál,“ vysvětluje poradce ministerstva školství Karel Rýdl.

Ředitelé škol by měli podle standardů hodnotit práci svých podřízených. A to už v příštím roce, kdy si má školství polepšit o čtyři a půl miliardy korun. Ministerstvo přitom chce, aby dostali přidáno hlavně kvalitní pedagogové. Standard se by se na druhé straně neměl stát novým bičem na učitele. 

Standard má sloužit i ministerstvu k ovlivnění přípravy učitelů na pedagogických fakultách. Ta je teď velmi různorodá, problémy jsou hlavně u studia učitelství na druhý stupeň a na střední školy. „Většina toho studijního oboru je zaměřena na matematiku, historii a podobně a poměrně malá část je věnována tomu jak učit, jak komunikovat s dětmi,“ říká Vladimíra Spilková z Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy.

Návrh standardu pro ministerstvo zpracovala skupina učitelů ze všech stupňů škol. Teď by se k němu měli vyjádřit i další. Podle dotázaných v návrhu chybí i specifikace toho, co má mít učitel ke své práci k dispozici.

Definitivní podoba standardu má být hotova v polovině příštího roku, ministerstvo pak chce, aby se stal součástí zákona.

Vydáno pod