Návštěvníky Svatého Kopečku čekají dopravní komplikace

Olomouc - Doprava na Svatém Kopečku u Olomouce je momentálně výrazně omezena, kvůli dostavbě stokové sítě. Během nadcházejícího velikonočního víkendu budou sice veškeré stavební práce na Svatém Kopečku zastavené, nicméně kapacita parkovacích ploch bude omezená. Olomoucká radnice proto radí případným návštěvníkům Svatého Kopečku a zoologické zahrady, aby svou návštěvu raději odložili. Mohou se tak vyhnout případným dopravním komplikacím.

Hlavní silnice na Svatém Kopečku v prostoru u hospody U Mačáků bude pro osobní automobily už průjezdná v obou směrech bez světelné signalizace, avšak zúženým profilem. Zájezdové autobusy proto budou přesměrovány od čtvrtka 20. března na objízdnou trasu přes Bukovany a Lošov na odstavnou plochu na silnici od Radíkova s kapacitou asi 25 autobusů. Přístupová ulice Darwinova k zoologické zahradě bude upravená recyklátem a průjezdná pro osobní auta až k parkovišti u zoo, kde je k dispozici asi 100 parkovacích míst. Další odstavná plocha pro osobní vozidla bude k dispozici při ulici U Ovčačky, kde může parkovat až 50 aut. V případě naplnění kapacity těchto parkovišť policisté uzavřou silnici na Svatý Kopeček už u kruhového objezdu v Samotíškách a strážníci začnou auta odstavovat na silnici ve směru na Tovéř, kde lze zaparkovat další téměř stovku automobilů. V  případě nedostatku kapacity v pravidelných autobusových linkách MHD je Dopravní podnik města Olomouce připravený nasadit také autobus pro kyvadlovou dopravu mezi Samotíškami a Svatým Kopečkem.
           
Hromadnou přepravu osob mezi Olomoucí a Svatým Kopečkem bude zajišťovat pravidelná linka MHD č. 11,  a od soboty 22. března rovněž opětovně zprovozněný zrychlený sezónní spoj č. 111 a také cyklobus označený jako linka č. 31 dle platných jízdních řádů. Zájezdové autobusy však budou muset jezdit na Svatý Kopeček po už zmíněné objízdné trase přes Bukovany a Lošov.

Vydáno pod