Návrh na odklad termínu pro vydávání pasů s otisky prstů čeká na podpis prezidenta

Praha - Senát schválil vládní návrh, který odsunuje termín pro vydávání pasů s otisky prstů na 1. duben 2009. Pokud jej nyní podepíše prezident, k odkladu dojde. Nový typ pasů měl původně začít platit od 1. května, problémy na straně Evropské unie ale datum posunuly.

„Odklad není zapříčiněn nepřipraveností české strany na vydávání cestovních dokladů, ale byl způsoben na straně Evropské unie diskusemi o tom, jaké vlastně biometrické prvky a data mají tyto doklady obsahovat,“ vysvětlil senátorům ministr vnitra Ivan Langer. Doplnil ho senátor Vlastimil Sehnal informací, že unie nemá dosud přístroj, který by dokázal otisky prstů z pasu přečíst.

„Návrh zákona dominantně zjednodušuje cestování,“ tvrdí Langer. Norma například umožňuje, aby při cestování mezi unijními státy stačil i občanský průkaz bez strojově čitelných údajů. Další změnou je možnost vydávat pasy se strojově čitelnými údaji a biometrickými prvky i dětem do pěti let.

EU zavedení otisků prstů do cestovních dokladů nařídila směrnicí z roku 2004. Česko pak přijalo příslušný zákon. Nové pasy obsahující strojem čitelné informace a počítačový čip s biometrickými údaji vydávají obecní úřady již od 1. září 2006. Čip ale zatím obsahuje jen digitální fotografii.

Vydáno pod