Na souboj s odpady mohou obce, kraje a podnikatelé získat až dvě miliardy

Na třídění odpadů, zařízení na sběr i dovybavení bioplynových stanic mohou obce, kraje a podnikatelé získat z evropských dotací téměř dvě miliardy korun. Peníze mohou využít i projekty týkající se domácích kompostérů. Peníze by podle ministra životního prostředí Richarda Brabce (ANO) měly obcím a občanům usnadnit přístup ke třídění odpadů a snížit množství odpadu, který končí na skládkách.

Ministerstvo chce výrazně omezit skládkování odpadu v Česku do roku 2024, v pátek vyhlásilo dvě nové výzvy.

Téměř 50 procent komunálního odpadu, tedy zejména obsahu černých popelnic, končí v současné době na skládkách.
Richard Brabec

Až 50 procent černých popelnic navíc obsahuje biologicky rozložitelný komunální odpad, který se v jiných státech běžně využívá v kompostárnách nebo bioplynových stanicích pro výrobu energie.

Ministerstvo životního prostředí a Státní fond životního prostředí v pátek vyhlásily dvě nové výzvy z Operačního programu Životní prostředí. Příjem žádostí začne 1. září a potrvá do 30. listopadu letošního roku.

Na nákup domácích kompostérů nebo štěpkovačů je z dotací v první výzvě připraveno 100 milionů korun. „Pozitivní efekt domácích kompostérů vidím v tom, že přímo na své zahradě si můžeme vyrobit vlastní kompost. Takže ušetříme peníze a chytře přeměníme bioodpad na přírodní hnojivo,“ uvedl ředitel odboru odpadů Jaromír Manhart.

Dotace z EU na třídění odpadů (zdroj: ČT24)

Druhá výzva, v níž je 1,85 miliardy korun, směřuje na velké projekty, které se budou týkat například sběrných dvorů, třídicích linek a bioplynových stanic. Podpoří ale i výstavbu a modernizaci zařízení, které likvidují nebezpečné odpady, třeba zdravotnický materiál.

Ředitel SFŽP Petr Valdman uvedl, že u některých projektů, například třídicích linek, kde dotace činí 25 nebo 30 procent způsobilých výdajů, mohou žadatelé od státního fondu využít půjčku.