Na právech v Plzni zkouší muž bez právního vzdělání

Praha – Skandály na plzeňské právnické fakultě neberou konce. Nově vyšlo najevo, že psycholog Pavel Prunner zkoušel na této fakultě odborné právní předměty, ač na to nemá vzdělání. Navíc údajně zkoušel lidi, kteří byli blízcí bývalému vedení fakulty. Prunner byl také u rigorózní zkoušky Stanislava Grosse, a tím pádem je jedním ze tří vyvolených, kteří Grossovu rigorózní práci viděli. Ta v knihovně není a Gross ji nikomu dalšímu ukázat nechce. Upozornily na to Lidové noviny (LN).

Ve zprávě komise rektora Západočeské univerzity zveřejněné před Vánoci se uvádí, že teorie práva a právní filozofie byla zkoušena sice odborníkem, ale z jiného oboru a bez právnického vzdělání. Podobně předseda zkušební komise pro státní doktorskou zkoušku byl docentem bez právnického vzdělání. Lidové noviny zjistily, že v obou případech se jedná o vystudovaného tělocvikáře, psychologa a filozofa Pavla Prunnera.

Prunner měl navíc z teorie práva a právní vědy zkoušet lidi blízké bývalému vedení fakulty, které dobře znal – konkrétně předsedu akademického senátu Daniela Teleckého a Jana Suchého, který pracuje v advokátní kanceláři bývalého proděkana Milana Kindla. Prunner si to prý nepamatuje. „Nevylučuji to, ani to nepotvrzuji.“ Na tom, že předsedal komisi, nevidí nic špatného, na společenskovědních fakultách je to podle něj běžné. „Nemyslím si, že by to musel být problém, pokud se tomu někdo věnuje, když ten obor řekněme patnáct dvacet let dělá,“ řekl LN. To si ale nemyslí šéfka akreditační komise Vladimíra Dvořáková. „Vnímáme to jako velmi závažné pochybení,“ řekla LN Dvořáková.

Prunner podle LN byl také u rigorózní zkoušky bývalého premiéra Stanislava Grosse, ještě s Danielem Teleckým, který dělal Grossovi oponenta, a exproděkanem Kindlem. Prunner je velmi mocný muž – je totiž jedním ze dvou psychologů v Česku, kteří určují, kdo se stane soudcem či státním zástupcem. Vypracovávají psychologické posudky, a pokud je závěr negativní, mohou zájemci na dráhu soudce nebo žalobce zapomenout.