Letošní rok hodnotí Češi jako špatný, příští rok nebude lepší

Praha - Tři čtvrtiny Čechů považují rok 2009 za špatný a velká část lidí se domnívá, že rok 2010 bude stejný jako ten letošní. Uvádí to dnes zveřejněný průzkum Centra pro výzkum veřejného mínění (CVVM). Lidé v průzkumu dali najevo nespokojenost se zhoršením nezaměstnanosti, korupcí či hospodářskou kriminalitou. Jako špatnou hodnotili i politickou situaci.

Jako spíše špatný vnímá letošní rok 54 procent dotázaných, jako velmi špatný 21 procent. Podle CVVM jsou ale značné rozdíly v hodnocení končícího roku podle věku respondentů. Lidé od 15 do 29 let se vyjadřovali k roku 2009 výrazně kladněji než průměr, lidé nad 60 let ho hodnotili hůře. 

Velká očekávání lidé nespojují ani s nadcházejícím rokem. Podle 43 procent dotázaných bude stejný jako ten letošní. Třetina lidí se domnívá, že rok 2010 bude horší než letošek, podle čtvrtiny lidí se situace naopak zlepší. Lepší časy očekávali spíše účastníci průzkumu do 30 let, zhoršení lidé nad 60 let. 

Čtyři z pěti dotázaných jsou nespokojeni se současným stavem nezaměstnanosti. To je nárůst o 21 procentních bodů proti loňskému roku. Podle 84 procent lidí se situace v této oblasti letos zhoršila. Nespokojeni jsou lidé také s korupcí, kterou hodnotí negativně 79 procent dotázaných. Negativně je vnímán i problém hospodářské kriminality, kterou kritizovalo 72 procent dotázaných, dvě třetiny lidí nejsou spokojeny s politickou situací. Lidé tyto oblasti hodnotí o dva až čtyři procentní body hůře než loni.

Zhoršení situace dotazovaní popisovali i v dalších oblastech, které mají souvislost s ekonomickou situací země v důsledku světové krize. Podle 67 procent lidí se zhoršila situace v oblasti sociálních jistot, 62 procent dotázaných se domnívá, že hůř funguje hospodářství. Zhoršení životní úrovně vnímá 54 procent respondentů.