Kurdský lékař dostal od ministerstva 6 milionů odškodného

Praha - Ministerstvo spravedlnosti už přiznalo kurdskému lékaři Yektovi Uzunogluovi odškodné téměř šest milionů korun. Ministryně spravedlnosti Daniela Kovářová proto jeho další žádost o odškodné odmítla. Lékař a podnikatel strávil v polovině 90. let dva a půl roku ve vazbě kvůli obviněním z údajných podvodů, přípravy vraždy a mučení. Trestně stíhán byl celkem téměř 13 let, soudy jej pak ale nakonec zprostily všech obvinění. Od té doby vede se státem 105 soudních sporů, ve kterých se domáhá odškodného. Uzunoglu obdržel jedno z nejvyšších odškodnění, které kdy úřad ministerstva spravedlnosti v podobných případech vyplatil. Po ministerstvu Uzunoglu požadoval celkem 650 miliard korun.

„Pan doktor Uzunoglu obdržel z titulu zadostiučinění za nemajetkovou újmu 435 tisíc korun, na náhradě ušlého výdělku 2 260 591 korun a na nákladech obhajoby částku 3 256 776 korun. Celkem bylo Uzunogluovi v souvislosti s jeho trestním stíháním na náhradě škody (včetně zadostiučinění za nemajetkovou újmu) proplaceno 5 952 367 Kč, což je historicky jedno z nejvyšších odškodnění, které ministerstvo spravedlnosti jednotlivé fyzické osobě proplatilo,“ oznámila ministryně spravedlnosti v demisi Daniela Kovářová.

Kovářová změnila na počátku letošního roku systém odškodňování a personálně posílila příslušný odbor: „Mojí prioritou bylo, aby byly přednostně vyřízeny zejména věci napadlé v roce 2009, což je splněno. Zavedli jsme taková opatření, aby bylo vyřizováno více věcí, než činí roční množství. Došlo ke snížení množství nedodělků na minimum.“