Kostnická krypta se po 178 letech otevírá

Kutná Hora - Po 178 letech odborníci otevřeli kryptu kutnohorské Kostnice s úmyslem prozkoumat, zda právě krypta je oním důvodem, proč se kostnické věže každým rokem stále více naklánějí. Za tři stovky let se věže pohnuly o zhruba 15 centimetrů. K překvapení odborných účastníků ale otevření krypty prokázalo, že se nachází ve výborném stavu a není zřejmě příčinou posunu stavby. Poklop vážící přes půl tuny museli pracovníci odklopit pomocí speciálních heverů.

„Já se musím Santinimu omluvit. Hypotéza, že krypta je příčinou naklánění Kostnice, se nepotvrdila,“ říká jeden z vedoucích pracovní skupiny Karel Koubský. Jeho kolega a statik Vít Mlázovský rovněž přiznává, že šlo o šlápnutí vedle. „Slepá cesta, ale museli jsme ji ověřit. Krypta je ve velmi dobrém stavebním stavu, až překvapivě dobrém,“ dodal Mlázovský.

Odborníky nyní čeká hledání jiné příčiny, která naklánění stavby způsobuje. Hned v únoru začnou s kopáním průzkumných sond u jižního pilíře. V kryptě se nacházejí rozpadlé zbytky dřevěných rakví, zbytky barokního oblečení a barokních bot, které zřejmě náležely čtrnácti významným kutnohorským měšťanům. Drobnou záhadou pro badatele zůstává fakt, že v kryptě nenalezli žádné šperky. Je možné, že při posledním otevření krypty v roce 1835 někdo šperky odebral, nebo se ještě při dalším průzkumu najdou.

Kryptu nechal po roce 1710 ke Kostnici přistavit proslulý architekt Jan Blažej Santini. Protože se v nejbližších letech chystá kompletní rekonstrukce kutnohorské Kostnice, chtěli odborníci také zmapovat přesný stav krypty.