Komora spustila databázi lékařů včetně jejich vzdělání a praxe

Praha - Česká lékařská komora (ČLK) spustila nový veřejný seznam lékařů. Na rozdíl od již dostupných neoficiálních portálů splňuje databáze komory podle jejího prezidenta Milana Kubka přísné předpisy na ochranu osobních dat: „Jsou to informace, jejichž správnost garantuje Česká lékařská komora.“ Jde například o to, jakou školu lékař vystudoval nebo jaké má specializace a atestace. Samotní lékaři, kterých je zatím v databázi 50 tisíc, ručí za informace ohledně smluv s pojišťovnami nebo za ordinační hodiny.

Lékaři se musí do ČLK hlásit povinně. Databáze obsahuje informace, které jsou ze zákona veřejně přístupné. Komora údaje denně aktualizuje. Podobné veřejné registry jsou u profesních organizací ve světě běžné, v Česku ho ve zdravotnictví má například stomatologická komora.

„Pacienti požadují informace, považují je za velmi důležité a chtějí jich čím dál tím více. Současnou strukturu a rozsah informací, které mají nyní k dispozici, hodnotí jako nedostatečnou. Jakákoli aktivita na tomto poli je proto určitě přinosná,“ řekl k databázi zástupce ředitele Spojené akreditační komise František Vlček. To, co o lékařích lidé nyní najdou v registru, ale podle něj stále nestačí: „Pro rozhodování o tom, jakého odborníka si vybrat, jsou tyto informace téměř nepoužitelné.“

Podrobnější informace o lékařích podle Vlčka souvisí s věčnou diskusí o ochraně osobních údajů. „Tím, že například zveřejníme, zda na ně byla podaná stížnost nebo byli postiženi za nedodržení postupů lege artis a podobně, vyvstává otázka, zde je to citlivá informace, která patří jen lékaři, nebo spíše veřejnosti. Já se domnívám, že tu jasně převažuje ten veřejný zájem, a tudíž to není v rozporu se zákonem o ochraně osobních údajů,“ řekl ve Studiu ČT24 Vlček. Partnerem pacientům by v tomto ohledu měly být i zdravotní pojišťovny. Podle Vlčka ale v této oblasti selhávají.    

ČLK spouští veřejnou databázi lékařů (zdroj: ČT24)

Od července příštího roku bude pro pacienty na webu ministerstva zdravotnictví dostupný i nový seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami. V elektronické podobě vyjde vůbec poprvé a zachytí aktuální stav medicíny, včetně cen na trhu a mzdových nákladů. Lidé se tak budou moci podívat třeba na to, co všechno má zahrnovat jejich léčba.

Vydáno pod