Jean Marais alias Jan Mareš. Měl francouzský herec české kořeny?

Praha -  Charismatický herec, malíř a sochař Jean Marais patří k tomu nejcennějšímu dědictví, které Francie nabízí světu. Ale co když kořeny Jeana Maraise nejsou ve Francii, ale v Čechách? Je možné, že otec slavného herce se vydal na cesty z Bohuslavic do daleké Paříže? Po stopách otce Jeana Maraise v pořadu Stopy, fakta, tajemství pátral Stanislav Motl.

Jean Marais se do všeobecného povědomí zapsal dnes již kultovními filmy jako například Hrbáč, Hrabě Monte Christo, Železná maska či komediemi o Fantomasovi. Měl v sobě však několik tajemství a jedno z nich se týká právě jeho původu. Malý Jean žil s matkou a jeho dětství mělo poměrně zvláštní charakter. Matka byla psychicky labilní, kradla, lhala a ve své podstatě celý život syna tyranizovala, jeho lásku zcela vědomě zneužívala a citově ho vydírala. A jelikož si přála mít dceru, dlouho ho oblékala do dívčích šatů. Herec k ní měl proto poměrně složitý vztah celý život.

Nad Maraisovým otcem se ale stále vznáší otazník. Podle oficiálních pramenů to byl Alfred Emanuel Victor Paul Villain-Marais, který se narodil 10. března 1882. Když byl Jeanovi jeden rok, odešel otec do první světové války. Brzy po návratu se s ním však jeho žena rozvedla. „Ona mu vždycky původ Maraisův, původ otce hrozně mlžila. Nikdy mu neřekla, kdo byl jeho otec,“ podotkl Jiří Žák, autor knihy Jean Marais - Mé dveře jsou dokořán.

  • Jean Marais a Ingrid Bergmanová zdroj: ČTK/PICTURE ALLIANCE
  • Jean Marais v roce 1988 zdroj: ČTK/ABACA

Jean Marais měl ale se svým údajným otcem kontakt. Když byl starší, dostal dopis od neznámého člověka, že umírá a že je jeho otec. Marais se za ním vypravil a během setkání měl pocit, že v něm opravdu poznává své rysy. „Nikdy jsem neviděl oči tak modré a tak světlé. Tento sedmasedmdesátiletý muž byl velice krásný a velice vysoký – metr devadesát. Jeho vlasy měly nedefinovatelnou barvu. Pravidelně se v nich střídaly dva odstíny – bílý a zlatý (…) Používali jsme stejná gesta. Ale nejvíce jsem se poznával v jeho činech. V šedesáti složil pilotní zkoušky. Psal. Nedokázal hospodařit s penězi,“ vzpomínal později Marais.

Stopy původu otce tak mohou vést o tisíc kilometrů dál do tehdejšího Rakouska-Uherska. Bohuslavice leží asi sedm kilometrů od Nového Města nad Metují. „Po válce, nebo během války, místní knihovnice paní Helena Macková mě informovala, že za války na obecní úřad přišel dotaz z gestapa z Francie na prověření rodiny Jana Mareše, z níž měl pocházet francouzský, už tehdy dost známý herec Jean Marais (…) Jednalo se o potvrzení árijského původu,“ uvedl dnes již zemřelý učitel Milan Richtr.

  • Václav Zítko, potomek rodu Marešů zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/48/4789/478887.jpg
  • Jean Marais autor: ČT24, zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/6/512/51153.jpg
  • Potomek rodiny Marešů zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/48/4789/478888.jpg
  • Jean Marais zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/48/4789/478889.jpg

Maraisovi v roce 1943 bylo 30 let a nacházel se na vrcholu kariéry. Osvědčení o tom, že nemá židovské předky, vyžadovali nacisté nejenom po něm, ale také po dalších hercích a vůbec po veřejně známých lidech. Bez tohoto dokumentu jejich kariéra okamžitě končila. Snahou gestapa bylo v takových situacích mít každého takového, pro ně potenciálně nebezpečného člověka, takzvaně pod kontrolou. Faktem je, že důslednost gestapa byla proslulá – zejména v tom negativním smyslu slova. Pokud opravdu žádali potvrzení árijského původu Jeana Maraise zrovna v Bohuslavicích, museli mít k tomu důvod.

A jaké osudy svazoval rod Marešů? Rodina v obci vlastnila hospodu od poloviny 19. století, než ji jeden z nich, Jan Mareš, propil. Měl pět dětí a pamětníci z vyprávění vzpomínají, že některé z nich odešly během svého mládí do Francie. „Ten jeden byl malíř, byli čtyři bratři a ti dva snad jezdili po světě. Ty jsem znala málo (…) Pokud vím, tak mířili do Francie,“ vzpomínala přímá potomkyně Jana Mareše Marie Voborníková. V Bohuslavicích žilo Marešů poměrně hodně. U některých chybí místo a rok úmrtí. Jde výhradně o ty, kteří odešli za hranice a podle pamětníků měli někteří z nich romantické a poněkud dobrodružné povahy.

Na dopis Marais odpověděl, tušil však více, než napsal?

Poslední přímý potomek bohuslavické rodiny Marešů Václav Zítek ví o možném příbuzenském vztahu s francouzským hercem od své matky. Marie Holá poslala slavnému francouzskému herci dopis. Ptala se v něm, zda je mu něco známo o jeho českých kořenech. V odpovědi se ale příliš mnoho nedověděla. „Jmenuji se Marais, M-A-R-A-I-S , nikoliv Mareš. Ale kdoví? (…) Každopádně to není důležité. (…) A pak, všichni přece patříme do jedné rodiny. Srdečně Jean Marais.“

Co ale Marais skutečně věděl, není jisté. Údajně měl ve své knihovně mnoho knih věnovaných Praze. Je možné, aby Jean Marais pocházel opravdu z rodiny bohuslavických Marešů? Alfred Villain-Marais se narodil v roce 1882. Byl snad oním tajemným Janem Marešem z Bohuslavic? Anebo to byl jeho syn? Jméno Marais je ve francouzštině vcelku běžné a znamená bažinu. Podobnost jmen Mareš a Marais nemůže být tedy věrohodným důkazem. Jenomže pokud by se někdo jmenoval Mareš a emigroval do Francie, tak by Francouzi vyslovovali jeho příjmení jako Maré.

Vzpomínaný bohuslavický učitel Milan Richtr byl až do konce svého života přesvědčený o tom, že Marešové jsou opravdu spřízněni se slavným francouzským hercem. Odůvodňoval to mimo jiné také údajnou podobou některých potomků Jana Mareše s Jeanem Maraisem. V tomto směru s ním souhlasí i autor reportáže, který měl v rukou řadu fotografií bohuslavických Marešů. Nikdy se už nedozvíme, jak moc Jeana Maraise zasáhla skutečnost, že už asi nikdy nezjistil, kdo byl vlastně jeho pravým otcem. Možná to bylo jeho celoživotní trauma. A bolestné tajemství, které si v roce 1998 odnesl navždy s sebou.