In suprema dignitatis. Univerzita Karlova získala listiny z roku 1347 o svém vzniku

Univerzita Karlova přišla ke vzácným listinám ze 14. století, které se vážou k jejímu založení. Oba dokumenty jsou z roku 1347 a předcházejí vzniku školy, kterou založil o rok později císař Karel IV. První písemností je souhlas papeže Klimenta VI. s vybudováním pražského učení a druhou notářský opis tohoto souhlasu s podpisy svědků.

„Jsem šťasten, že v roce 670. výročí vzniku univerzity a stého výročí vzniku Československa se podařila věc, v niž nikdo nedoufal. Je to historický okamžik nejen pro univerzitu a Českou republiku, ale i pro evropskou vzdělanost,“ uvedl rektor univerzity Tomáš Zima. Získání listin označil za objev tisíciletí a věc nedozírné hodnoty.

BEZ KOMENTÁŘE: Univerzita Karlova představila vzácné historické listiny (zdroj: ČT24)

Papež Kliment VI., který byl Karlovým vychovatelem v jeho mládí u pařížského dvora, vydal svůj souhlas se založením pražské univerzity 26. ledna 1347. Je napsán na velmi dobře dochovaném italském pergamenu, na kterém visí olověná papežská bula neboli pečeť. Na její přední straně jsou hlavy apoštolů Petra a Pavla, na zadní pak stojí papežovo jméno.

Tituly pro celou západní Evropu

V dokumentu se píše, že papež Kliment VI. po suplice Karla IV. dává souhlas, aby se v Praze založilo obecné vysoké učení. To má právo vzdělávat magistry a doktory a udělovat grady neboli tituly a hodnosti platné v celé tehdejší západní Evropě.

Rektor Zima: Listiny jsou obrovský objev, máme z nich velikou radost (zdroj: ČT24)

Druhá listina je notářský opis souhlasu z 30. června 1347. Text je na pergamenu, který se užíval v Čechách. Dokument je mírně poškozený. Podle vedení univerzity to dokládá, že se používal a méně pečlivě se s ním zacházelo. Ze dvou přivěšených voskových pečetí pražské kapituly a vikáře se dochovala jen jedna, a to kapitulní.

Rektor Tomáš Zima a ředitel Ústavu dějin Univerzity Karlovy Petr Svobodný s historickými dokumenty
Zdroj: Vít Šimánek/ČTK

Vydavatelem tohoto takzvaného instrumentu, tedy opisu, byl notář Petr Michalův z Prahy, což dokazuje jeho podpis. Nechybí jména svědků, kterými byli významní členové Svatovítské kapituly.

Restaurovat a pátrat jako detektivové

Listiny univerzita získala ze soukromé sbírky. Před třemi týdny ji oslovila banka J&T, že má možnost písemnosti zakoupit a škole prodat. Odborné posudky prokázaly pravost dokumentů. Tento týden v pondělí univerzita podepsala smlouvu, ve středu se dokumenty dostaly do jejího archivu. Pokud to stav listin dovolí, bude je škola vystavovat při významných událostech.

Písemnosti se nyní budou restaurovat. Zaměří se na ně také historici. Budou pátrat po tom, jak se z arcibiskupského archivu listiny dostaly do soukromých sbírek a kudy putovaly. Ztratit se mohly podle rektora za husitských válek či za třicetileté války. „Bude to určitě hezká detektivní práce. Uvidíme, kam se dopátráme. Ten začátek je leden 1347,“ dodal Zima.