Hradní stráž zajišťuje ostrahu Pražského hradu a vojenské pocty při zahraničních návštěvách

Praha - Hlavním impulzem pro vznik Hradní stráže, která byla zřízena 7. prosince 1918, byl návrat prvního československého prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka z exilu v prosinci 1918. Stráž navazovala na tradici legionářů z ruských, francouzských a italských front první světové války. Za druhé světové války byla zrušena a její úkoly plnilo vládní vojsko. Krátce byla obnovena v letech 1945 až 1948. Na Hrad se vrátila až s nástupem prezidenta Václava Havla v roce 1990. Dnes Hradní stráž tvoří kolem 600 profesionálních vojáků.

Hradní stráž (HS) byla nařízením Velitelství branné moci republiky Československé zřízena pro vojskovou ochranu Pražského hradu. Jednalo se o vůbec první organickou vojenskou jednotku, určenou ke střežení Pražského hradu. 

Stráž zabezpečuje vnější ostrahu a obranu objektů, které užívá prezident republiky a jeho hosté. Organizuje a zajišťuje rovněž vojenské pocty související s výkonem ústavních pravomocí prezidenta republiky. Dále zabezpečuje oficiální akce pořádané hlavou státu na Pražském hradě nebo v dočasných sídlech a zajišťuje čestný doprovod a pietní akty.

Poprvé v historii vznikl v roce 1990 u HS fanfárový orchestr a také motocyklová jednotka. Ve stejném roce příslušníci HS představili veřejnosti nový ceremoniál slavnostního střídání stráží s hudebním doprovodem a rovněž nové služební i reprezentační uniformy podle návrhů filmového výtvarníka Theodora Pištěka.

V roce 1992 byla obnovena tradice rozsvícení vánočního stromu na Jiřském náměstí, kterou Hradní stráž pořádá na pomoc dětem umístěných v SOS Dětských vesničkách. Každoročně se podílí na zabezpečení Dne otevřených dveří Pražského hradu. Zajišťuje také výstavy korunovačních klenotů při výjimečných událostech. Od roku 1999 je Hradní stráž ze zákona samostatnou ozbrojenou silou a podřizuje se Vojenské kanceláři prezidenta republiky.

Vydáno pod