Donucením ženy k návratu do porodnice porušila ČR její práva

Štrasburk – Evropský soud pro lidská práva se dnes postavil na stranu Evy Hanzelkové a jejího syna. Podle soudu došlo k porušení jejich práv, když byli po porodu donuceni vrátit se zpět do porodnice, ze které odešli. Česká republika musí ženě zaplatit 3 000 eur (přes 80 000 korun) za soudní náklady a výdaje.

Podle soudu došlo v případě Hanzelkové k porušení článku 8 Evropské úmluvy o ochraně lidských práv týkající se soukromého a rodinného života a rovněž článku 13, který hovoří o právu na účinný právní prostředek nápravy.

Hanzelková na konci října 2007 porodila v nemocnici syna. Vzhledem k tomu, že nedošlo k žádným komplikacím, rozhodla se i s dítětem odejít. Lékaři s tím ale nesouhlasili a informovali policii. Za několik hodin do jejich bydliště dorazily sociální pracovnice doprovázené policisty a vozem záchranné služby a rodiče byli vyzváni, aby dítě do porodnice okamžitě vrátili. Sociální pracovnice měly v rukou usnesení soudu o předběžném opatření, podle kterého bylo nutné dítě okamžitě odvézt zpět do porodnice. Matka a dítě, které neměly žádné zdravotní problémy, tak musely v nemocnici zůstat další dva dny.

Hanzelková s postupem úřadů nesouhlasila, obrátila se proto na český soud a požadovala od státu omluvu a odškodnění. Soud jim ale ani jedno nepřiznal. Následně se proto se svou stížností obrátila na štrasburský soud, který jí vyhověl a shledal, že došlo k porušení práva na soukromý a rodinný život. Ministerstvo spravedlnosti v reakci uvedlo, že rozsudek pečlivě zanalyzuje z hlediska jeho dopadů na Českou republiku. Zároveň ale uvedlo, že od letošního roku se v tomto ohledu řada věcí změnila:

Novinky letošního roku

Ambulantní porod – Diskuse nad domácími porody a nespokojenost žen s přístupem v porodnicích letos vyústila v zavedení takzvaného ambulantního porodu. Pokud je vše v pořádku, může od ledna matka s dítětem odejít z nemocnice dříve než za doporučených 72 hodin.  

Tři dny jsou doporučené kvůli novorozenci, který může v porodnici podstoupit potřebná screeningová vyšetření. Některé ženy ale déle v porodnici zůstávat nechtějí. Primární zodpovědnost za to, že žena odchází s novorozencem před doporučenou dobou, nese rodička. Na rozdíl od minulosti ale dostane při odchodu do rukou upozornění a rady, co má s dítětem dělat v následujících hodinách a jaká vyšetření by bylo vhodné novorozenci nechat provést.

Porod v nemocnici, ale jen s asistentkou - Počínaje letošním rokem mohou ženy v porodnici také nově rodit bez lékaře jen s porodní asistentkou, kterou si vyberou. Lékař ale musí být v dosahu, aby v případě hrozících komplikací okamžitě porod převzal, a asistentka musí mít s porodnicí smlouvu. Vlastní porodní asistentku si ženy do porodnice stále přivést nemohou. 

Do loňského roku byla v určitých fázích porodu přítomnost lékaře nutností. Byla mimo jiné podmínkou úhrady porodu od pojišťoven. Podobný systém už byl v řadě porodnic běžný i předtím. Pokud porod probíhal fyziologicky a bez komplikací, lékař u něj často přítomen nebyl. Pouze podepisoval výkaz pro pojišťovnu. Podle lékařů proto přinesla letošní změna spíše jakési zformalizování a stanovení odpovědnosti organizace práce při porodu.

Evropský soud dnes rozhodoval i o stížnosti dvou českých žen, které žalovaly stát za to, že neměly právo rodit doma za pomoci porodní asistentky. Zákaz poskytování zdravotní péče porodními asistentkami při domácích porodech v Česku ale podle soudu práva rodiček neporušuje. Více o tomto soudním sporu kvůli domácím porodům si můžete přečíst zde.

Vydáno pod