Dnes začínají pravoslavné Velikonoce

Praha - Pravoslavní věřící v Česku a na Slovensku si dnes připomínají Velký pátek - ukřižování Ježíše Krista. Odpolední bohoslužbu v centrálním pravoslavném chrámu sv. Cyrila a Metoděje bude sloužit metropolita Kryštof. Pravoslavná církev slaví Velikonoce obvykle později, neřídí se totiž fázemi měsíce, ale židovským svátkem Pesach. Hlavní bohoslužby se však budou sloužit o půlnoci ze soboty na neděli například v chrámu sv. Mikuláše na Staroměstském náměstí, chrámech Zesnutí přesvaté Bohorodice na Olšanských hřbitovech a Na Slupi.

Všechny východní církve se řídí juliánským kalendářem. Křesťané východního obřadu totiž slaví Velikonoce podle rozhodnutí církevního sněmu z roku 325 na rozdíl od „západních“ křesťanů po Pesachu - po židovských osmidenních svátcích nekvašených chlebů.

Pravoslavní mají od pondělí Velký strastný týden, který přechází přes dnešek, kdy si připomenou ukřižování a pohřbení Kristovo, k Svaté a velké neděli Paschy - Světlému Vzkříšení Kristovu. Jeho oslava začíná již o půlnoci ze soboty na neděli. Touto půlnocí končí postní období. To pravoslavní velmi dodržují, nejedí maso, mléko, vejce a sýry.

Západní křesťané oslavili tři nejdůležitější velikonoční dny uplynulý víkend, Velikonoce pro aktivní věřící ale skončí až za zhruba šest týdnů.

Pravoslavná církev odhaduje, že počet jejích věřících v tuzemsku vzrostl na zhruba 250 000, z čehož je 70 000 Čechů a 180 000 cizinců, kteří zde žijí nebo pracují. Bohoslužby se budou konat dnes ve více než stovce chrámů po celé republice.

Vydáno pod