Děti s handicapem chodí stále častěji do běžných škol a daří se jim

Počet dětí, které navštěvují speciální třídy, se za posledních deset let neustále snižuje. Stále více škol už tak má zkušenosti se vzděláváním žáků s různými druhy postižení nebo znevýhodnění. Běžným školám se je navíc daří vzdělávat stejně úspěšně jako žáky bez postižení. Na tiskové konferenci k inkluzivnímu vzdělávání to řekl ústřední školní inspektor Tomáš Zatloukal.

Kolem inkluzivního vzdělávání nyní probíhá celá řada diskusí. Od 1. září totiž vstupuje v platnost zákon, který má vést k postupnému začlenění dětí s handicapem do běžných základních škol.

Právo na vzdělávání v běžné škole mají děti s různými handicapy už od roku 2005. Podle náměstka ústředního školního inspektora Ondřeje Andryse je proto situace na školách mnohem lepší, než by se mohlo zdát.

„Před deseti lety bylo téměř 44 tisíc žáků vzděláváno ve speciálních třídách. V loňském školním roce to bylo necelých 30 tisíc,“ informoval Zatloukal. Ke zlomu podle něj došlo ve školním roce 2010/2011. V běžných školách se tehdy poprvé vzdělávalo víc handicapovaných dětí než ve školách speciálních.

Podíl škol, ve kterých jsou vzděláváni žáci se speciálními vzdělávacími potřebami (mimo sociální znevýhodnění) podle druhu postižení a formy integrace – podíl škol (v %)
Zdroj: Česká školní inspekce

Největší zkušenosti mají běžné školy s vývojovými poruchami učení, alespoň jednoho takového žáka letos vzdělávají tři čtvrtiny z nich. Výrazně roste i podíl škol integrujících žáky s vývojovými poruchami chování. Ve školním roce 2012/2013 jich byla třetina, letos je to více než polovina.

Řada škol má také zkušenosti s integrací dětí s lehkým mentálním postižením. „Před čtyřmi lety je vzdělávalo 18 procent běžných škol, letos je to 24 procent,“ uvedl Zatloukal.

Na inkluzi bude dvouleté přechodné období

Se zavedením inkluze se po deseti letech diskusí počítalo od letošního září. Plán ale vyvolal bouřlivé debaty a u některých rodičů také obavy z toho, jak jejich potomci tento přechod zvládnou. Proto se nakonec ministerstvo školství rozhodlo, že inkluze bude zavedena postupně během dvou let. 

Inspekce: Děti s handicapem chodí stále více do běžných škol (zdroj: ČT24)

Zatím probíhá vzdělávání dětí s handicapem v běžných školách bez systémové podpory. Nově má ale být výuka přizpůsobená jejich potřebám. Každý žák se speciálními potřebami má dostat podporu, jakou potřebuje. Se zvládnutím nejrůznějších potíží tak pomohou například asistenti, tablet nebo učebnice v Braillově písmu. Peníze má na to zajistit ministerstvo školství. 

Speciální školství nekončí

Šéfka resortu Kateřina Valachová (ČSSD) zároveň mírní obavy rodičů, že budou muset poslat handicapované děti do běžných škol. „Není to pravda. Speciální školství nerušíme. Rodič bude nadále určovat, kde se bude jeho dítě vzdělávat. Je jen přihlíženo k tomu, že ať je dítě v běžné, nebo ve speciální škole, má právo na kvalitní vzdělávání a zajištění maximální podpory,“ řekla v Interview ČT24.

Počet dětí, které jejich rodiče budou chtít od září převést ze speciálních do běžných škol, proto ministryně odhaduje na desítky, možná stovky. 

Valachová: O výběru školy bude dál rozhodovat rodič (zdroj: ČT24)
Vydáno pod