Definice nezřízeného života pomůže při rozhodování o vydědění

Brno - Nejvyšší soud (NS) v novém sjednocujícím stanovisku definoval, co to znamená vést nezřízený život. Podle soudu je znakem nezřízeného života například alkoholismus, špatná péče o děti, drogová závislost, gamblerství nebo recidiva. Pojem je důležitý například při soudním rozhodování o dědictví a vydědění. Sjednocující stanovisko vyjde ve sbírce a poslouží při rozhodování všech českých soudů. Novinka začala platit okamžitě po vyhlášení.

Podle závazné právní věty Nejvyššího soudu je nezřízeným životem takové chování, které „evidentně vybočuje z rámce obecné představy o chování v souladu s dobrými mravy“. Navíc musí být takové chování dlouhodobé a trvalé - nesmí tedy jít o nahodilý nebo ojedinělý prohřešek. „Do kategorie nezřízený život lze zařadit především dlouhodobé či trvalé neplnění vyživovací povinnosti, alkoholismus, drogovou závislost, nekontrolovatelnou závislost na hracích automatech, opakovanou trestnou činnost a podobně,“ uvedl mluvčí NS Petr Knötig.

Pokud někdo žije nezřízený život, může ho rodina prostřednictvím vydědění připravit o právo na rodinný majetek. „Nejvyšší soud pojem definoval pro zajištění právní jistoty všech, kteří trpí takovýmto chováním člena rodiny, které se vymyká ze zásad obyčejné slušnosti,“ zdůraznil Knötig. Soudy dřív v podobných případech vydávaly různá rozhodnutí. Teď by se měly verdikty sjednotit. Podle právníků definice vyřeší desítky sporů o dědictví.

Sjednocující stanovisko schválilo občanskoprávní a obchodní kolegium Nejvyššího soudu na dubnovém jednání. Jako podklad posloužil případ z Ostravy, o kterém před časem rozhodoval jeden ze senátů Nejvyššího soudu. Senior vydědil svého syna, který dlouhodobě neplatil alimenty na své dítě, opíjel se, byl agresivní na své životní partnerky, páchal násilnou trestnou činnost a svému okolí neustále lhal. Okresní soud v Ostravě i Krajský soud v Ostravě potvrdily oprávněnost vydědění.

Sjednocení definice nezřízeného života právníci vítají, v praxi se totiž setkávali ze strany rodičů s různými důvody pro vydědění. „Považovali za tento nezřízený život třeba to, že dcera žije “na hromádce„ s partnerem a mají spolu dítě bez svatby,“ uvedla advokátka Lenka Žváčková. Jiný muž z Brna zase chtěl vydědit syna za to, že prý žije nezřízený život a málo ho navštěvuje v nemocnici. Vlivem Alzheimerovy choroby si ale na některé návštěvy nepamatoval.