Byznys jako (ne)zisková činnost: Stovky milionů z obcí, často bez tendrů

Praha/Nivnice – U neziskových společností si každý představí veřejně prospěšnou činnost, která v mnoha případech znamená pečlivé obracení každé koruny. To zřejmě neplatí u firmy, jež si postavila na dodávkách energií a pouličního osvětlení velmi lukrativní byznys. Od měst a obcí získává bez výběrového řízení zakázky, které jdou do stovek milionů korun. Po stopách tak trochu jiné neziskovky se vydal Jan Moláček.

Energie pod kontrolou? (zdroj: ČT24)

Obecně prospěšná společnost Energie pod kontrolou oslovuje cíleně menší obce, za nimiž posílá své obchodní zástupce a lákavé marketingové prezentace. Nabízí jim dodávky elektřiny a plynu i výměnu starých pouličních lamp za nová svítidla s technologií LED. Podobných smluv už se společností uzavřelo více než tisíc měst a obcí.

Jednou z nich byla i jihomoravská Nivnice, respektive její bývalé vedení, které zadalo zakázku společnosti Energie pod kontrolou bez výběrového řízení. „Mně připadají ty smlouvy jednostranně výhodné pro tuto společnost, která si na 15 let veřejné osvětlení pronajala od obce do nájmu,“ říká místostarosta Nivnice Petr Bartek.  

Při bližším prozkoumání smluv je přitom překvapivé, že blíže neuvádějí, jaký konkrétní produkt obec za své peníze dostane. Závazek je totiž formulován velmi obecně. „Výměna nevyhovujících stávajících svítidel za svítidla s vyšší účinností a nižší spotřebou elektrické energie, s minimálně stejnými nebo lepšími světelně technickými parametry,“ stojí v kontraktu.

LED osvětlení od společnosti Energie pod kontrolou
Zdroj: ČT24

Podobná formulace přijde podezřelá i nezávislým odborníkům, které ČT oslovila. „Ten, kdo si koupí tuto službu, tak přesně neví, co dostane. Je tam spousta možností, jak postupovat, a je to zcela jednoznačně ve prospěch dodavatele,“ říká šéf Asociace poskytovatelů energetických služeb Ivo Slavotínek.

  • Starostka obce Nivnice Vladimíra Kaislerová, která smlouvu podepsala, se na dotaz ČT odmítla k dohodám s Energií pod kontrolou blíže vyjádřit.

Energie pod kontrolou na svém webu sama uvádí, že jejích služeb už využilo více než 1400 obcí po celé ČR. Ve všech případech, k nimž má ČT bližší podrobnosti, získala zakázky bez výběrových řízení. Stejné poznatky má i protikorupční organizace Oživení, která se Energií pod kontrolou začala před časem zabývat. „V obcích, kde plnění této veřejné zakázky převyšuje hodnotu dvou milionů korun, obce pravděpodobně porušily zákon o veřejných zakázkách, protože dle jejich vyjádření uzavřely smlouvu přímo s touto společností,“ dodává právník společnosti Oživení Marek Zelenka.

Obec Nivnice zaplatila dle smlouvy 4 miliony korun. Nejde ale zdaleka o nejvyšší sumu. Například severočeská obec Velemín bez výběrového řízení zadala Energii pod kontrolou zakázku na výměnu lamp za více než 12 a půl milionu. Při takovém postupu hrozí nemalé sankce, na což upozornil i Svaz měst a obcí ČR.

Energie pod kontrolou vznikla v roce 2011 – plným vlastníkem je akciová společnost Westanne Trade. Její akcionáře ovšem není možné dohledat a zástupce firmy se kontaktovat nepodařilo.

Za společností Energie pod kontrolou stojí akciovka Westanne trade
Zdroj: ČT24

Řada obcí, které si LED osvětlení pořídily normálním výběrovým řízením, přitom zaplatila příznivější cenu, jak dokládá srovnání s jinými smlouvami dostupnými na internetu. Teoreticky je možná varianta, že Energie pod kontrolou sestavuje daleko kvalitnější a dražší lampy. Nic to však nemění na faktu, že podepsané smlouvy ji k tomu nijak konkrétně nezavazují.

Svítidla, která Energie pod kontrolou nabízí obcím, dodává společnost Thome Lighting ze severočeského Kamenického Šenova. Majitel firmy potvrdil, že si u nich Energie pod kontrolou objednala 10 tisíc svítidel. Jenže samotné lampy formálně nedodává jeho firma, ale její poloviční dceřiná společnost Exeled. Jejím druhým vlastníkem je Titanium Investment Group z amerického státu a daňového ráje Delaware. Kdo za ní stojí, nelze zjistit.

Zisky Energie pod kontrolou jsou také obestřené tajemstvím. Obecně prospěšná společnost od svého vzniku nezveřejnila ani jednu výroční zprávu, byť jí to zákon jednoznačně ukládá. „Pokud obecně prospěšná společnost nezveřejňuje výroční zprávu, je to vážné porušení zákona a v zásadě to může vést až ke zrušení společnosti rozhodnutím soudu,“ uvádí právník Petr Vít ze sdružení Neziskovky.cz.

Smlouvy společnosti Energie pod kontrolou
Zdroj: ČT24

Jediný údaj o hospodaření Energie pod kontrolou, který lze dohledat, je ten, že v roce 2013 byl její obrat mezi 100 až 200 miliony korun. Účel obecně prospěšných společností není dělat byznys. „Nelze vyloučit, že by jako vedlejší činnost poskytovaly tyto služby, ale je to krajně neobvyklé a mohlo by to být v některých případech posuzováno jako obcházení zákona,“ dodává Zdeněk Mandík ze Svazu měst a obcí ČR.

Smlouvy s obcemi navíc obsahují článek, podle kterého může Energie pod kontrolou kontrakt kdykoliv přepsat na svého zakladatele - zmiňovanou netransparentní akciovku Westanne Trade. Většina smluv, které ČT získala, je přitom napsána tak, že obce budou osvětlení splácet mnoho let. Pokud Energie pod kontrolou použije výše zmíněný článek, veřejné peníze půjdou na konto akciové společnosti, která si s nimi, na rozdíl od neziskovky, bude moci dělat cokoliv.

Dodatek: Společnost Energie pod kontrolou se na svém webu proti reportáži ohradila. Odvolává se například na zjištění Energetického regulačního úřadu, podle kterého činnost společnosti neporušuje energetický zákon.

Vydáno pod