Badatelé Národního muzea našli horoskop Albrechta z Valdštejna

Praha - Badatelům Národního muzea se podařil cenný objev. Na dosud utajovaném místě našli velký horoskop Albrechta z Valdštejna. K vidění bude od 14. listopadu na pražské výstavě Albrecht z Valdštejna a jeho doba. Výstavu bude pořádat Senát Parlamentu České republiky ve spolupráci s Vojenským historickým ústavem ČR a Národním muzeem.

Nově objevený horoskop si slavný vojevůdce Albrecht z Valdštejna nechal vypracovat roku 1628 - na každý den a na deset let dopředu. Nechybí tu tak ani předpověď na 25. únor roku 1634, kdy vévodu frýdlantského v Chebu zavraždili. Petr Mašek z Národního muzea v Praze komentuje: „To proroctví na den skutečné smrti vévody Albrechta vypadá zpětně trochu cynicky.“

Valdštejnův horoskop objevil Petr Mašek v knihovně jednoho českého zámku. To, že je právě Valdštejnův, poznal s jistotou podle data narození. Petr Mašek dodává: „S datem narození Albrechta se dokument shoduje ne na den, ale na hodinu. Liší se pouze v několika minutách podle různých variant Keplerových horoskopů.“

Albrecht z Valdštejna hvězdám a horoskopům velmi věřil. Horoskopy mu dělal známý astronom Jan Kepler. Autorem nově objeveného ale není. Vojevůdce věřil, že se jejich pomocí dokáže vyhnout úskalím osudu v běžném životě i na válečném poli. Ladislav Čepička z Vojenského historického ústavu poznamenává: „Tak si vysloužil přezdívku Bláznivý Valdštejn.“

Valdštějn se jako voják mimo jiné proslavil v bitvě u Lützenu, jedné z největších řeží třicetileté války. V této bitvě jeho vojáci zabili dosud neporazitelného švédského krále Gustava Adolfa. Ladislav Čepička dodává: „Gustav Adolf měl během třicetileté války jediného protivníka a tím byl Albrecht z Valdštejna.“

Němci proto mají Valdštejna jako svého národního hrdinu. Je dokonce ve Walhale – v německé síni slávy podobné té v pražském Národním muzeu Tam ale zatím jeho busta chybí.

Vydáno pod