Zemřel Alois Klar, zakladatel ústavu pro slepce v Praze

Praha - Alois Klar, pedagog, filolog, humanista, mecenáš chudých studentů filologie a především organizátor péče o slepé občany, zemřel 25. března 1833. Alois Klar se narodil roku 1763 v Úštěku. Studoval v nedalekých Litoměřicích a poté v Praze, kde získal doktorát filosofie. V roce 1806 byl jmenován profesorem řecké filologie a klasické literatury na pražské univerzitě. Klar se již na rodném Litoměřicku zabýval problémy nevidomých. Roku 1807 stál u zrodu soukromého ústavu pro výchovu a léčení slepých dětí v Praze na Hradčanech. Pro tento ústav vypracoval stanovy a řídil také i vyučování. Soustavný zájem o vzdělávání nevidomých a jejich obživu ho roku 1832 přivedl k založení Ústavu pro zaopatřování a zaměstnání dospělých slepců v Čechách. Tito lidé byli do této doby odkázáni většinou na dobročinnost druhých. Cílem bylo pomoci nevidomým k jinému způsobu získávání životních prostředků.

Alois Klar publikoval i filologické studie a výtěžek z jejich prodeje opět věnoval na dobročinné účely. V jeho práci pokračoval i jeho syn Paul Alois Klar, který vystudoval práva, ale přesto se věnoval po celý svůj život péči o nevidomé.

Klarův ústav slepců se stal natolik proslulou institucí, že dal pojmenování celé přilehlé oblasti - Klárov.

Vydáno pod