Zámek Telč se potýká s nedostatkem peněz na opravy

Telč - Arkády s malbami na nádvoří státního zámku v Telči jsou v dezolátním stavu. Může za to jejich stáří, ale také vlhké podloží. Na letošní rok dostal zámek na odvlhčení arkád pouze 400 tisíc korun. Jen stavební práce si přitom vyžádají až pět milionů korun a další miliony bude stát restaurování fresek.

Čelní i stropní malby v klenbách a zapuštěné zdobené sloupy - tak vypadají arkády po obvodu zámeckého parku v Telči. Jejich statika je ale vlhkem vážně narušená, některé malby už praskají. „Tuto krásnou renesanční práci z konce 16. století je potřeba zachovat,” říká telčský kastelán Bohumil Norek.

Dělníci nyní opravují kanalizaci na zámecké zahradě a následovat bude odvlhčení arkád. Teprve pak restaurátoři začnou fresky zkoumat. Průzkum uhradí kraj Vysočina ze svého rozpočtu. „Letos jsme dostali kolem půl milionu korun na zahájení prací, věřím, že příští rok to bude už kolem těch dvou milionů,” doufá kastelán Norek.

Peníze na opravu fresek ale kastelán zatím nemá. Na začátku nového roku chce požádat o dotaci ministerstvo kultury i památkový ústav. Podle vedoucího odboru kultury a památkové péče kraje Vysočina Horymíra Kubíčka kraj, pokud jsou splněny všechny náležitosti a podmínky, poskytuje příspěvek až do výše 250 tisíc korun ročně na obnovu nemovitých kulturních památek.

Pokud stát uvolní dostatek peněz, uvidí návštěvníci zrekonstruované malby na Telčském zámku nejpozději za čtyři roky.

Vydáno pod