Velikonoce na Novém Hradě na Lounsku

Ani chladné počasí neodradilo stovky návštěvníků, kteří přišli v neděli 8. dubna na zahájení zámecké sezony na zámku Nový Hrad v Jimlíně na Lounsku. První akce letošního roku měla název Velikonoce na Novém Hradě a pro návštěvníky byl připraven opravdu bohatý program. Mimo ukázek zdobení kraslic, pletení pomlázek či výroby slaměných hraček nechyběla ani dobová hudba, cimbál, lidový tanec a další ukázky tradičních velikonočních zvyků.

Velký zájem byl i o stánky s velikonočními dobrotami a otevřeny byly všechny dostupné expozice. A zvláště pro malé děti byla velice atraktivní živá zvířata, ovečky a koza s kůzlátky. Navíc s možností si to či ono zvířátko nakrmit.

Nový Hrad prošel  a ještě prochází kompletní rekonstrukcí, opravené místnosti jsou vybavovány různým depozitářem a svoji expozici zde má také lounské oblastní muzeum. Jen pro informaci, zámek Nový Hrad je v obci Jimlín pod správou Ústeckého kraje, zhruba 6 km jihozápadně od Loun a letošního roku se tam po administrativních změnách chystá velká řada zajímavých akcí a novinek.

Ladislav Bába, Louny

Novohradské Velikonoce pohledem Ireny Hellerové

Stejnou akci navštívila a zaznamenala i Irena Hellerová z Koštic, z její reportáže proto k Novohradským Velikonocům doplňujeme:

Diváci se mohli naučit plést pomlázku, brousit sklo, malovat vajíčka či zdobit perníčky. Šlejfíř brousil, tkadlena tkala, přadlena předla (pokud nezaháněly mráz), v krámcích byl velmi zajímavý sortiment řemeslných výrobků. V podhradí probíhaly farmářské trhy, kde opět převažoval sortiment velikonoční - sýry, mléčné výrobky (i ovčí a kozí), domácí masné výrobky.

Irena Hellerová, Koštice