Ve Stockholmu vzniká Nadace Charty 77

Stockholm/Praha - Jaderný fyzik František Janouch, trvale žijící ve Švédsku, inicioval v tamní metropoli 20. prosince 1978 založení Nadace Charty 77. Od začátku stanul v jejím čele a tuto funkci vykonává dodnes. Původním smyslem byla podpora osobností, jež tvořily nezávislé kulturní i politické iniciativy v Československu. Nadace mimo jiné obstarávala přísun literatury a techniky, pomáhala šířit zakázané filmy a nedostupnou hudbu, vybavila disidenty počítači, její videoprojekt umožnil vznik Originálního videožurnálu.

Po listopadu 1989 se nadace přestěhovala do Prahy, z podpory disidentů a nezávislé kultury přešla k podpoře kulturně humanitárních aktivit a stala se jedním z průkopníků občanské společnosti. Pomáhala například vydavatelstvím a novým periodikům.

V lednu 1992 vznikl patrně její nejznámější projekt - Konto Míša, celonárodní sbírka, která umožnila zakoupení unikátního Leksellova gama nože. V současnosti je jejím stěžejním projektem Konto Bariéry, který je určen pro handicapované občany.

Za dobu své existence Nadace Charty 77 vybrala a rozdělila kolem jedné miliardy korun. Také uděluje čtyři ceny - Cenu Františka Kriegla za občanskou statečnost, literární Cenu Jaroslava Seiferta, Cenu Toma Stopparda za myšlenkově přínosné eseje a Cenu Josefa Vavrouška za pozitivní kroky ke zlepšení životnímu prostředí.