V Praze zemřel básník a novinář Jan Neruda

Praha - Český básník, prozaik a novinář Jan Neruda patří k nejvýznamnějším osobnostem české literatury. Je tvůrcem rozsáhlého básnického a prozaického díla, avšak největší část Nerudovy tvorby je spjata s novinářskou činností. Tento malostranský rodák zemřel 22. srpna 1891 v Praze a je pochován na Vyšehradském hřbitově.

Jan Neruda se narodil 9. července 1834 v Praze. Po absolvování gymnázia pracoval jako aspirant vojenského účetního úřadu. V roce 1855 začal studovat filozofii, studia však nedokončil. Neruda je považován především za zakladatele českého fejetonu, jichž napsal více než dva tisíce. Podstatná byla i jeho kritická činnost, která měla význam nejen pro rozvoj literatury, ale i českého divadla a výtvarného umění.

V roce 1860 vstoupil do redakce prvního českého deníku Čas, poté přešel do Hlasu, který později splynul s Národními listy. Přispíval zároveň do časopisů Květy a Lumír.

Jako prozaik se Neruda řadí k průkopníkům kritického realismu a jeho prozaické dílo, které je úzce spjato s Prahou, bylo za jeho života velmi uznáváno. Básnické dílo však kvůli jeho pesimistickému naladění a skepsi nebylo v té době pochopeno a ocenila ho až generace lumírovců, tedy generace žijící až dvacet let po Nerudově smrti.

Jan Neruda stál spolu s Vítězslavem Hálkem v čele hnutí májovců a stal se jeho hlavním mluvčím v polemikách s konzervativci v čele s historikem Malým.

Vydáno pod