V Kunovicích vítají příchod Velikonoc klapotáři

Vsetín - Křesťané slaví první ze čtyř velikonočních dní zvaný Zelený čtvrtek. Připomíná Ježíšovo stolování s apoštoly před jeho ukřižováním. Takzvanou „Poslední večeři Páně“ si křesťané připomenou v kostelech po celé republice. Ojedinělý velikonoční zvyk udržují chlapci v obci Kunovice na Vsetínsku. Několik dní budou chodit s dřevěnými klapotkami. Nahrazují zvuk zvonů, které podle církevní tradice odletěly do Říma.

Mladí klapotáři z Kunovic na Vsetínsku se pečlivě připravovali na tradiční velikonoční zvyk. Nejprve si vyzkoušeli své dřevěné klapotky a poté následovala krátká porada. Takto to dělili jejich otcové i dědové. Tento zvyk se zde totiž dědí z generace na generaci. „Klapačku mám od strýca.Tady je kladívko a tady rukojeť,“ popisuje svůj nástroj jeden z klapotářů.

Malí klapotáři neváhají obětovat církevnímu zvyku i část svých velikonočních prázdnin. „Chodím klapotat, protože nechci být líný,“ přiznává jeden z nich.

Klapotání chlapců pravidelně sleduje Jaroslav Hruška. Jako malý kluk se klapotání také účastnil. „Já jsem klapotky zdědil, ale tady kousek pod námi byl stolař, který ty klapotky vyráběl a opravoval,“ vzpomíná Jaroslav Hruška. „Za našich mladých let se brzy vstávalo, klapotalo a pak se šlo do školy,“ dodává starosta Kunovic Vladimír Gába.

Klapotáři také navštěvují v obci jednotlivé domy. Zazpívají církevní píseň a popřejí obyvatelů domu. „Máme z toho radost, uměli, uměli, jsou moc šikovní,“ chválí klapotáře Kunovičtí.

Chlapci budou klapotat až do Bílé soboty, kdy se podle církevní tradice vrátí zvony zpět z Říma.

Vydáno pod