V jihlavských katakombách probíhá deratizace

Jihlava - Deratizační firma zbavuje jihlavské katakomby potkanů. Zároveň s tím probíhá čištění rozsáhlých podzemních chodeb a instalují se optické kabely. Známý cíl turistů, jihlavské katakomby, jsou hned po Znojmu druhým nejrozsáhlejším labyrintem podzemních chodeb. V několika patrech pod sebou procházejí pod celým centrem města.

Ještě nedávno sloužily katakomby hlavně jako kanalizace a splašky poskytovaly dostatek potravy potkanům. Podle slov Jana Šustra ze správy jihlavského podzemí běhaly v labyrintu skladovacích prostor a odvodňovacích štol v délce 25 kilometrů ještě tak před pětadvaceti lety stovky tisíc potkanů. Dnes už však podzemní chodby nacházejí nové uplatnění. Do vyčištěných prostor jsou totiž instalovány optické kabely metropolitní sítě.

V Jihlavě si údajně každý obyvatel živí v podzemí jednoho svého potkana, pracovníci deratizační firmy však obavy z padesáti tisíc hlodavců zmírňují. Michal Skřivánek ze zlínské firmy DERATEX k tomu říká: „Tam kde je nová výstavba, kde jsou udržované prostory, tam je těch potkanů samozřejmě míň.” V současnosti se podle něj především hlídá, aby někdo nezaústil kanalizaci na černo, jak se stávalo dříve.

Přemnožení hlodavci se podílejí na přenosu nebezpečných nemocí a způsobují také těžko napravitelné škody na zdivu a omítkách. Jeden pár potkana může mít až 800 potomků. Deratizační firma bude v rozsáhlém jihlavském podzemí pracovat až do 23. května. Následovat bude deratizace sklepů ve městě.

Vydáno pod