Uherské Hradiště se pyšní titulem Historické město roku

Uherské Hradiště - Po třech neproměněných nominacích v minulých letech se Uherské Hradiště konečně dočkalo. Z letošní trojice finalistů, mezi kterými byly ještě Chrudim a Kutná Hora, si vybojovalo titul Historické město roku. Slavnostní vyhlášení ankety za rok 2011 se uskutečnilo odpoledne na Pražském hradě.

Uherské Hradiště ocenila komise za dlouhodobý koncepční přístup při rekonstrukci historického jádra. „Také za politickou shodu, když jednotliví představitelé města bez ohledu na politickou příslušnost byli schopni pochopit důležitost programu regenerace města a jednají v jeho souladu dlouhodobě,“ řekl předseda Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska Ivo Rubík.

První reakce historičky Slováckého muzea Blanky Rašticové (zdroj: ČT24)

Cena se uděluje už od roku 1994 u příležitosti Mezinárodního dne památek a sídel. Města se do soutěže mohla přihlásit sama, o třech nominacích do finále se rozhoduje v krajských kolech. Na jižní Moravě se letos v krajském kole prosadily Boskovice. Celkem se tentokrát přihlásilo rekordních 54 měst.

Titul zůstal na Moravě

Odborná komise hodnotí vizuální změny městské památkové rezervace za posledních deset let a zaměřuje se také na péči o čistotu v ulicích a parcích, péči o zeleň nebo propagaci města. Kromě titulu je hlavním lákadlem také cena jeden milion korun.

Uherské Hradiště, centrum slováckého folklóru, bylo založeno jako královské město 15. října 1257 Přemyslem Otakarem II. Je známé vínem, cimbálovou muzikou, bohatě zdobenými kroji i řadou zachovalých lidových tradic. V roce 2011 tam žilo přes 25 tisíc obyvatel, společně s Kunovicemi a Starým Městem tvoří aglomeraci s celkově 38 tisíci obyvateli.

V centru Uherského Hradiště se dochovala celá řada historických budov, kterým kraluje budova Staré radnice v Prostřední ulici pocházející z roku 1296. Spojuje v sobě gotické a renesanční architektonické prvky. Věž staré radnice je o několik stupňů nakloněna, proto se jí říká „slovácká Pisa“.

Město bylo od poloviny 14. století obehnáno dřevěnými hradbami, které později nahradily kamenné zdi. Z pevnosti se dochovala pouze jediná brána známá jako Shořelá či „Matyášova“. Je tak nízká, že i Matyáše Korvína přiměla „poklonit se před městem“.

Jedinou zachovalou čistě renesanční stavbou v Uherském Hradišti je Dům U Slunce s vysokým renesančním podloubím z roku 1578. Původně sloužil jako skladiště soli.

Vzpomínkou na působení jezuitů ve městě je hned několik budov – dnes farní a děkanátní kostel svatého Františka Xaverského, jezuitské koleje a gymnázium s divadelním sálem nazývaným Reduta. Komplex vybudoval Jan Jeroným Canevallo v letech 1670–1685. Jezuitské koleje město nedávno přebudovalo na kulturně společenské centrum a v současnosti v něm sídlí galerie místního umělce Joži Uprky.

V loňském ročníku zvítězilo Znojmo, které se zviditelnilo opravou fasád několika měšťanských domů či obnovou Karolinských sadů. Porazilo Poličku a Prachatice.

  • Uherské Hradiště zdroj: ČT Brno
  • Uherské Hradiště zdroj: ČT Brno