Tříkrálová sbírka v Poběžovicích

Tříkráloví koledníci se vydali ulicemi Poběžovic a do svých devíti pokladniček dostali od přispěvatelů 21.957,- Kč. Stalo se tak 8. ledna v odpoledních hodinách, kdy se žáci poběžovické základní školy sešli, aby v kostýmech a s korunami na hlavě vyrazili dům od domu s koledou a přáním všeho dobrého do dalšího roku. Za své vystoupení u dveří obdrželi nejen finanční obnos, ale i drobné sladkosti.

Tříkrálová sbírka se konala v Poběžovicích i v minulých letech, ale letošní rok se zatím vyznamenal největší účastí. Z 1.- 9.ročníku se zúčastnilo celkem dvacet jedna dětí. Největší zastoupení měla první, čtvrtá a pátá třída. O doprovod se postaralo devět dospělých zástupců školy a rodičů. I letošní získaná finanční částka byla o 3.500,- Kč vyšší než loni. Peníze jsou určeny pro projekty Charity ČR a Diecézní charity Plzeň. Část financí se vrátí zpět do Poběžovic na podporu činnosti Svazu postižených civilizačními chorobami, na volnočasové aktivity seniorů a handicapovaných občanů.

Na závěr se všichni koledníci sešli u malého občerstvení, povyprávěli si o svých zážitcích v průběhu sobotní sbírky a dostalo se jim i poděkování od koordinátora Tříkrálové sbírky v Poběžovicích.

  • Tříkrálová sbírka v Poběžovicích autor: ZŠ Poběžovice, zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/23/2252/225164.jpg
  • Tříkrálová sbírka v Poběžovicích autor: ZŠ Poběžovice, zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/23/2252/225165.jpg
  • Tříkrálová sbírka v Poběžovicích autor: ZŠ Poběžovice, zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/23/2252/225162.jpg
  • Tříkrálová sbírka v Poběžovicích autor: ZŠ Poběžovice, zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/23/2252/225167.jpg
  • Tříkrálová sbírka v Poběžovicích autor: ZŠ Poběžovice, zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/23/2252/225168.jpg
  • Tříkrálová sbírka v Poběžovicích autor: ZŠ Poběžovice, zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/23/2252/225169.jpg
  • Tříkrálová sbírka v Poběžovicích autor: ZŠ Poběžovice, zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/23/2252/225170.jpg
  • Tříkrálová sbírka v Poběžovicích autor: ZŠ Poběžovice, zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/23/2252/225171.jpg
  • Tříkrálová sbírka v Poběžovicích autor: ZŠ Poběžovice, zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/23/2252/225172.jpg
  • Tříkrálová sbírka v Poběžovicích autor: ZŠ Poběžovice, zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/23/2252/225173.jpg