Svatý Hostýn oslavil 100 let od korunovace sošky Panny Marie

Svatý Hostýn – V nejnavštěvovanějším poutním místě v zemi vrcholí oslavy 100. výročí papežské korunovace sošky Panny Marie. Hlavní mše na Svatém Hostýně začala krátce po 10. hodině, účastnili se jí moravští, polští i slovenští biskupové. Na vrchol zamířilo podle pořadatelů 9 tisíc věřících z Česka, ale také ze Slovenska a Polska. Podle policie k žádným dopravním komplikacím nedošlo.

„Lidé byli rozptýleni po celé ploše. Ohlasy máme velice dobré, lidé byli spokojeni. Myslím, že to byla vydařená akce. Panovalo tady důstojné a radostné ovzduší. Lidé přijížděli z celé Moravy i z větší dálky, měli možnost se pozdravit,“ řekl Ivo Buráň z Matice svatohostýnské. Na Hostýn dorazilo i šest biskupů, přijeli z Moravy, Slovenska a z Polska. A také na sto kněží.

Hlavním celebrantem dopolední mše byl olomoucký arcibiskup Jan Graubner. Zdůraznil historický význam Hostýna a mariánského kultu. „Především si připomínáme stoleté výročí vyvrcholení oprav a oživení Svatého Hostýna slavnou korunovací. Má to i duchovní význam - tím, že tehdy lidé slavnostně ozdobili sochu Panny Marie a Ježíška korunkami, chtěli oznámit, že si je zvolili do svých srdcí. Chceme si nejen toto připomenout, ale oslavou také říci, že se k tomuto dědictví přidáváme svým aktivním podílem a duchovní volbou,“ zdůraznil olomoucký arcibiskup.

Slavnostní mše svatá se odehrála na speciálním venkovním pódiu. Vůbec poprvé ji zpěvem a hudbou doprovodil pěvecký sbor s pěti stovkami členů.

NO COMMENT: Mše na Svatém Hostýně (zdroj: ČT24)

Program hlavního dne korunovačních oslav

7:15 – 15:00 nedělní pořad bohoslužeb v bazilice a sv. požehnání

7:30 - 10:00 svátost smíření, kterou bude možno vykonat i venku v prostoru prvních zastavení klasicistní křížové cesty, bude zde zpovídat několik desítek kněží

8:00 – 9:15 zkouška všech zpěváků a hudby na venkovním pódiu za kaplí sv. J. Sarkandera vč. společného nácviku ordinária, žalmu, přímluv

9:45 - 10:10 modlitba růžence, příprava slavnostního liturgického průvodu biskupů a kněží v prostoru ambitů za bazilikou za komentovaného poslechu nových zvonů a různých variant jejich zvonění

10:05 – 10:15 příchod liturgického průvodu na venkovní oltář za zpěvu písně 817 – Zdrávas, Maria! (nápěv 828 – Bože, cos ráčil), střelba z historického kanonu

10:15 – 11:45 slavnostní liturgie - hlavní celebrant Mons. Jan Graubner, arcibiskup olomoucký, hlavní kazatel Mons. Marián Chovanec, světící biskup nitranský (obraz a zvuk z této mše sv. bude taky v bazilice na plátně a na velké obrazovce)

13:30 – 15:00 odpolední koncert mládežnického Dechového orchestru Haná na venkovním pódiu

(zdroj: hostyn.cz)

Pro auta je vrchol nedostupný, věřící se nahoru dostali jen pendlujícími autobusy nebo pěšky. Ačkoliv na Hostýn dorazilo 9 tisíc lidí, provoz byl plynulý. Policie nezaznamenala žádné dopravní komplikace.

Reportáž z hostýnské mše (zdroj: ČT24)

Socha Panny Marie Ochranitelky

Historie poutního místa na Hostýně sahá již do 13. století, kdy Moravu ohrožovali Tataři a místní obyvatelé před nimi hledali úkryt v lesích a na kopcích. Podle legendy byli ti, kteří našli své útočiště právě na Hostýně, zachráněni přímluvou Panny Marie, která bleskem zapálila ležení divokých nájezdníků. Lidé pak z vděčnosti postavili na hostýnském vrchu sochu Panny Marie Ochranitelky a později zde přibyla i dřevěná kaple a poutní chrám a další objekty.

Socha byla při korunovaci ozdobena korunkami, které byly pořízeny ze sbírek věřících. Svými dary v podobě prstýnků, náušnic i šperků ji ozdobily moravské ženy a dívky. Korunka Panny Marie má v čelence zdobené dvěma řadami perel vpředu vyrytý nápis „Zůstaň Matkou lidu svému“. Obsahuje například 27 diamantů, 546 perel, 148 rubínů a 138 smaragdů. Korunka na hlavě sošky Ježíška je jednodušší a zdobí ji nápis „Beránku boží, který snímáš hříchy světa, smiluj se nad námi“.