Studenti soutěží v poskytování první pomoci

Brno - V pořadí už patnáctý ročník v poskytování první pomoci organizuje Střední zdravotnická škola Brno. Letos se do soutěže přihlásilo 32 družstev z celé republiky, tři družstva z Německa a ze Slovenska. Studenti svůj um - i přes nepřízeň počasí a vytrvalého deště -ukázali na Moravském náměstí, kde organizátoři zřídili provizorní stany. V nich figuranti zvárnili situace, které mohou nastat v běžném životě. Soutěžící týmy tak řešily např. pád fotbalové brány na hráče nebo zranění z kolečkových bruslí.

Figuranti „simulující“ různé úrazy se svého úkolu zhostili zodpovědně a z jednotlivých stanovišť byl slyšet hlasitý křik, aby situace co nejvíce připomínala reálná zranění. Bylo možné rozpoznat bězvědomí, šok, ale také například i opilost. Pro navození atmosféry byly všechny rány navíc připraveny maskéry. Úkolem týmů bylo vše vyhodnotit a poskytnout nezbytnou pomoc, která je v prvních minutách od úrazu rozhodující. „Není to soutěž pro soutěž, ale aby se něčemu naučili i kolemjdoucí. Proto jsme na Moravském náměstí, abychom oslovili i veřejnost,“ vysvětlila organizátorka akce Jarmila Kelnarová.

Poskytnout první pomoc není samozřejmostí a každý to neumí. „Za zdravotnickou službu vidím hlavní přínos v tom, aby všichni žáci zdravotnických škol uměli poskytovat kvalitní první pomoc,“ vysvětlila hlavní rozhodčí doktorka Danuše Borková. Další odborný arbitr - lékař Radim Herůfek dodal: „Péče o poraněné je na velmi vysoké úrovni. Pokud by se stalo cokoliv mně, nebál bych se svěřit do péče soutěžících.“

ředitelka soutěže Jarmila Kelnarová (zdroj: ČT24)

Samotné týmy se na soutěž vzorně připravovaly. „Připravovali jsme se v učebnách. Jde o to nacvičit modelové situace tak, aby každý věděl, co má dělat. Jde o to jasně řict: Ty budeš dělat tohle a ty toto,“ shrnul přípravu Vojtěch Burda z Vyšší odborné zdravotnické školy v Brně a dodal, že už ve svém životě musel několikrát zasahovat a praktické zkušenosti získané během studia několikrát využil: „Všichni kolem koukají a nikdo nic neudělá. Člověk ze školy pak ví, že musí jednat.“

Celkový vítěz soutěže bude znám zítra v odpoledních hodinách.

Vydáno pod