Stovky raků říčních na Havlíčkobrodsku uhynuly kvůli moru

Světlá nad Sázavou - V Žebrákovském potoce na Havlíčkobrodsku náhle uhynuly stovky chráněných raků říčních. Veterináři potvrdili, že rozsáhlou populaci zasáhl mor, jenž se rychle šíří. Ochránci přírody se nyní snaží postavit na toku bariéry. Doufají, že se ještě podaří zachránit zdravé korýše žijící na horním toku. Odtud by se po vyčištění potoka mohli zase rozšířit na původní místa.

Naděje je ale mizivá. Nosičem moru jsou američtí raci, kteří do volné přírody pronikají z faremních chovů pro potravinářský průmysl, řekl dnes šéf havlíčkobrodské Agentury ochrany přírody a krajiny ČR Václav Hlaváč. 

Račí mor je houbové onemocnění, jež je pro všechny druhy našich raků katastrofou, protože vyhubí celou místní populaci, šíří se velmi rychle a všechna zvířata během krátké chvilky v části toku vyhynou, popsal.

Podle ekologů je nutné bránit všemi dostupnými prostředky vypouštění nepůvodních amerických raků do volné přírody i omezení jejich chovu v nádržích, odkud mohou uniknout, to znamená třeba v rybnících.

Největšími přenašeči račího moru jsou rak pruhovaný a signální. Sami na něj nezahynou, ale přenáší jej. Nebezpečnou nákazu mohou šířit i rybáři na svých holínkách nebo náčiní. Populace raků v Česku v minulosti zdecimovaly meliorace a špinavá voda, teď ho ničí mor dovlečený ze zámoří nepůvodními živočišnými druhy.

Americký rak pruhovaný, který likviduje populaci raka říčního.
Zdroj: ČT24